top of page

Per aspera ad astra. Tartu Poistekoor ja dirigent Annelii Traks


Annelii Traks ja laulupoisid 2022. aasta koorijuhi-muusikaõpetaja auhinnaga Estonia kontserdisaalis. FOTO SANDER TAMM

Tartu Poistekoori näol on tegu erakordse nähtusega ka Euroopa mastaabis. Koor, kelle eesotsas seisab Annelii Traks, hoiab au sees meestelaulu ja selle edendamist. Peetakse südameasjaks rahvuslike traditsioonide ja identiteedi kandmist, laulupidude traditsiooni hoidmist ning aateliste lauljate ja pühendunud tegijate järelkasvu eest hoolitsemist.

Tartu Poistekoori asutas Tartu pioneeride maja ja Tartu kultuurihoone initsiatiivil 1961. aastal koorijuht Uno Uiga. Läbi aegade on Tartu Poistekoori staažikamad koorijuhid olnud Uno Uiga (1961–1996), Lennart Jõela (1965–1969 ja 1980–2006) ja Undel Kokk (1973–2018). Alates 2018. aastast liitus Tartu Poistekoori meeskonnaga ka koorijuht Sander Tamm.

Et poiste küps lauluiga kuni häälemurdeni on suhteliselt lühike, tegi muret lauljate järelkasv. Sel eesmärgil avati 1980. aastal praeguses Tartu Karlova koolis (toona 7. keskkool, seejärel Karlova gümnaasium) muusikakallakuga klass, kuhu hakati vastu võtma lauluhuvilisi poisse Tartu linnast ja maakonnast.

Algsest kahe- ja kolmehäälsest lastekoori tüüpi poistekoorist on arenenud klassikaline poiste segakoor. Aastate jooksul on kontsertkoorist sirgunud pea tuhat lauljat.

Repertuaaris on eesti heliloojate laulud, nüüdisaja kooriloomingu paremik ja maailmaklassika (Schubert, Mozart, Bach, Händel, Brahms, Verdi, Sibelius, Schütz), samuti vokaalsuurvormid.

Tartu Poistekoorist on sirgunud mitmeid omanäolisi eesti muusikuid: Ivo Posti, Rolf Roosalu, Jarek Kasar, Kristjan Ruus, Raiko Raalik, Toomas Vana, Alar Haak, Toomas Uibo, Rauno Elp, Alar Pintsaar.

Annelii Traks juhatamas laulupeol. FOTO LAULUPIDU.EE

Annelii Traks on koorijuht-muusikaõpetaja, kes on juba 30 aastat hoolitsenud Tartu kooriliikumise eest. Ta on Tartu Poistekoori pikaaegne dirigent, samuti Karlova koorikooli juht ja õpetaja. Selle aasta 5. veebruaril kuulutas Eesti kooriühing Annelii Traksi 2022. aasta koorijuht-muusikaõpetajaks.

Eesti kooriliikumise üks vedureid, dirigent Kaie Tanner on kirjeldanud esimest kohtumist Anneliiga: “Mina kohtusin Anneliiga esimest korda põhjalikumalt siis, kui juhatasime 2007. aasta “Ilmapuu” laulupeol mudilaskoore. Annelii oli kogenud tegija, mina noorekene ja esmakordselt peol. Ühised pikad eelproovisõidud olid alati (ja ka edaspidi) hästi toredad, sest me ei jätnud kasutamata võimalust, et proovida ära kohaliku kohviku eriti head koogid, vaadata metsa all sinililli või osta näiteks Võrust kummalegi kaks paari kõrvarõngaid.”


Annelii on andekas õpetaja, kes soovib alati säilitada lastes rõõmu muusikast ja leida igale õpilasele sobiva viisi, kuidas ta saaks end muusikas teostada. Oluline on ka rõõm õnnestunud esinemisest. Viimane tekitab soovi teada rohkem, minna edasi ja just see aitab säilitada armastust muusika vastu kogu eluks.

Annelii on hästi kindlakäeline ja väsimatu, ta suudab köita ja hoida poiste tähelepanu nii tunnis kui kooriproovis pikalt. “Jah, ta on range ning nõudlik, aga samal ajal on temaga ka lõbus,” ütlevad tema õpilased. Annelii oskab teha nalja, on tore, hooliv ning aitab, kui on mure. Annelii veendumus, et miski pole võimatu, innustab ka õpilasi. Kui vaja, siis alati julgustab ta last sõnadega: sa saad hakkama! Annelii peab oluliseks isiklikku eeskuju. Tema hoolivus ning otsekohene ja konstruktiivne tagasiside loob hea koostöö nii õpilaste kui lapsevanemaga.

Millisena iseloomustavad Anneliid kolleegid, tuttavad, õpetajad, lapsevanemad ja vilistlased?

* Pikaaegne Tartu Poistekoori peadirigent Undel Kokk: “Annelii on toonud palju lapsi koorilaulu juurde. Ta teeb oma tööd südamega, sooviga poiste laulueeldusi igakülgselt arendada, neid suure muusika juurde viia ja üheskoos maailma avastada. Annelii suudab praeguste noorte meeste sisemaailma emotsionaalsemaks muuta, süstida neisse lauluarmastust, avardada lauljate maailmavaadet ning anda neile palju muusikast tulenevat ilu, mida meenutada ning tulevikus oma lastele edasi anda.”


* Dirigent Elo Üleoja: “Annelii Traks on tagasihoidlik, lihtne ja väga sõbralik inimene. Temas on olemas hea koostööoskus, selgus nõudmistes ja sihikindlus. Kõik need iseloomujooned on aidanud töös poistega edu saavutada. Tartu Poistekoor on aastate jooksul kasvatanud muusikaliselt haritud koorilauljaid ning on Eesti poistekooride üks lipulaevu.”


*Karlova kooli muusikaõpetaja Ragne Lind: “Minule on Annelii olnud alati väga tore ja innustav kolleeg, tulnud projektidega kaasa. Annelii on alati organiseerinud põhjalikult läbimõeldud aktusi. Eriti suure panuse annab Annelii aga siis, kui toimub Karlova kooli sünnipäevakontsert Vanemuise kontserdimajas. Tema sametine hääl kõlab aktusel kõneldes ka ilma mikrofonita – sellega paneb ta kõik õpilased kuulama. Annelii Traks on võtnud suuna siduda huvi- ja üldharidus terviklikuks, lapsekeskseks haridussüsteemiks. Aktiivses koostöös koorikooli ja üldhariduskooli vahel on Annelii võimaldanud õpilase koormust optimaalsemalt kavandada, aidanud efektiivsemalt korraldada õppetööd, leida ühilduvaid õppevorme, mis vastastikku toetavad lapse terviklikku arengut. Koorikooli juhina on Annelii olnud alati huvitatud sellest, et Karlova koolis kõlaks muusika kõrgel tasemel. Olen alati imestanud, kuidas on võimalik selline muutumine: tavalised poisid, üks teisest ulakam ja elavam – aga kui nad saavad selga vestid-pintsakud ja ette kikilipsud, on nad nagu võluväel justkui ära vahetatud. Anneliil on ebatavaline võime muuta õhustik nii korralikuks ja keskendunuks, et kärbes ka ei lenda. Tean ka, et tal on väljaspool tööd väga äge sõpruskond, kus on inimesi igalt elualalt. Mõni aeg tagasi oli neil kokkutulek, kus Annelii õpetas nad ukulelet mängima ja lõpptulemusena valmis koos erinevate rütmipillidega tõeline teos. Loodetavasti jätkub talle veel pikalt sära silmadesse ja muusikarõõmu südamesse. On ta ju ka laulupeo dirigent.”

*Sander Tamm (Tartu Poistekoori vilistlane ja praegune dirigent): “Annelii Traks on minu elus mänginud suurt rolli juba kooliajast saadik: kujundanud muusikalist maitset, arendanud loomevõimeid, loovat mõtlemist ja kunstilist tunnetust, õpetanud eesmärgistama oma tegevust ja seda, kuidas panna koostöö toimima. Praegu, juhatades koos Anneliiga Tartu Poistekoori, imetlen tema võrratut oskust kollegiaalselt ja metoodiliselt poistekoori tööd juhatada. Olla suure tähega Õpetaja ning erudeeritud kaaslane muusikalistel ja ühiskonnateemaalistel rännakutel. Tegemist on erakordse inimesega, kes on koorimaastikul, ammugi meedias, jäänud pigem tagasihoidlikuks.”


* Lydia Rahula (Tallinna Poistekoor): “Õnn soosib julgeid ja julgusest pole Anneliil puudust olnud. Egas muidu temale omase tagasihoidlikkusega poleks ta suutnud “ronida” kõrgele Tartu ja Tallinna dirigendipulti. Nähtamatu julguse taga on soe ja südamlik hing. Sellepärast annab kosutust Tartu Poistekoori kuulamine. Oletegi üks Eesti lipulaevu.”


* Karmen Põder (Karlova kooli õppejuht): “Kooli juhtkonna liikmena on Annelii hea meeskonnamängija – arutlustes on ta alati mõttega kaasas ja teeb ettepanekuid, tajub hästi pooltoone. Oma seisukohti sõnastades on ta konkreetne ja selge ning oskab neid põhjendada, kuid julgeb jääda ka eriarvamusele. Samas on ta avatud eri vaatenurkadele. Tema peale võid kindel olla, ta täidab alati antud lubadused ja peab kinni kokkulepetest. Ta ei vaja pikka selgitamist ja põhjendamist, mõistab juba n-ö poolelt sõnalt. Ei targuta, mida ja kuidas teha, pigem lööb ise käed külge ja näitab ette. Annelii on laia silmaringiga väga hea vestluskaaslane, positiivne ja toetav. Tal on harv oskus naerda iseenda üle ja tema südamest tulev naer on alati nakkav ning kosutav.”


* Lapsevanem Sigrid Mahla: “Annelii on vaieldamatult üks parimaid muusikaõpetajaid. Ta armastab oma tööd, tema tegevus on kahtlemata viljakas ja eeskujuks kõigile. Meil on vedanud ja oleme tänulikud, et poisid saavad Annelii käe all end avastada, areneda, kasvada ja ennast täiskasvanueluks, kuhu kuulub ka koorilaul, ette valmistada. Oleme õnnelikud ja rõõmsad Annelii pühendumuse ja asjatundlikkuse eest.”

Annelii Traks

 • Sündinud 1961. aastal Saksamaal Weimaris.

 • Lõpetas 1976 Tartu 5. keskkooli muusikakallakuga klassi, 1977 Tartu I lastemuusikakooli klaveri erialal, 1982 Heino Elleri nim muusikakooli (Valve Lepiku klass), 1987 Tallinna riikliku konservatooriumi (prof Kuno Arengu klass).

 • Töötas 1981–1992 Tallinna 22. keskkoolis (Jakob Westholmi gümnaasium) muusikaõpeta-koorijuhina.

 • 1992. aastast töötab Tartus: esmalt Karlova gümnaasiumis (solfedžo, poiste mudilaskoor, hääleseade); on alates 1996. aastast õppealajuhataja muusika alal; alates 2013. aastast juhatab Karlova gümnaasiumi koorikooli (2014. aastast Karlova kooli koorikool).

 • 1997. aastast on ta laulupidude dirigent.

 • 2011. aastal pälvis Annelii Eesti kultuurifondi Heino Kaljuste kooli- ja koorimuusika edendaja stipendiumi ja Tartu Kultuurikapitali loomingulise stipendiumi.

 • 2014. aastal nomineeriti Annelii tiitlile “aasta tegu hariduses”.

 • 2019/2020. hooajal pälvis Annelii Tartu Kultuurkapitali Tartu laulu- ja tantsupeo sihtkapitali stipendiumi ning Eesti rahvuskultuuri fondi Uno Järvela peastipendiumi.

 • 2023. aastal anti Annelii Traksile Eesti kooriühingu 2022. aasta koorijuhi-muusikaõpetaja tiitel.


Tartu Poistekoori saavutused Annelii Traksi juhtimisel

 • 2010 kuldmedal rahvusvahelisel vaimuliku koorimuusika konkursil Tšehhis Olomoucis.

 • 2011 Eesti kooriühingu aasta koori tiitel, Tartu kultuurikandja aunimetus.

 • 2013 I koht Tartus VII üle-eestilisel poistekooride võistulaulmisel mudilaskooride kategoorias.

 • 2015 kulddiplom Poolas VI Krakowi advendi- ja jõululaulude konkursil.

 • 2017 kulddiplom Slovakkias Bratislavas XII rahvusvahelisel advendi- ja jõululaulude konkursil.

 • Tartu Poistekoor Vanemuise teatri lavastustes: ooperitest Puccini “Tosca” ja “Boheem“, Massenet’ “Werther”, Bizet’ “Carmen”, Donizetti “Linda di Chamounix”; muusikalidest Steini “Gypsy”, Rodgersi “Helisev muusika”, Webberi “Evita”, Shermani “Mary Poppins”.


617 views

Comments


bottom of page