top of page

Ivari Ilja. “To the North”


Ivari Ilja selle aasta alguses ilmunud heliplaat “To the North” on mitmes mõttes tähelepanuväärne. Jäädvustatud on väga hea valik Eesti klaverimuusika väärtteostest kõrgetasemelises esituses. Mitmed neist teostest on esmasalvestused: Ester Mägi “Kolm merepilti”, Tõnu Kõrvitsa “Mõistatus”, Peeter Vähi “Purgatorio” ja osa Eduard Oja “Sugestioonidest”.

Eesti klaverilooming – nii rahvusklassika kui ka kaasajal loodu – sisaldab hulgaliselt huvitavaid ja väärtuslikke teoseid. Kahjuks on sealt paljugi veel esitamata, rääkimata salvestustest. Seda väärtuslikum on plaat “To the North” nii sinna hoolikalt läbi mõeldud teoste valiku kui ka esituse kvaliteedi poolest. Rahvusklassikast kõlavad plaadil Eesti klaveriloomingu keskselt võimas ja klaveritehniliselt täiuslik Tubina “Ballaad Mart Saare teemale”, mida Ivari Ilja on korduvalt esitanud. Kirjutatud 1945. aastal, on see teos oma valusa jõulisusega Eesti rahvusmõtte ere väljendus. Lühikeseks jäänud loometeega Eesti geenius Eduard Oja on loonud klaverile kaks väärtteost, mis mõlemad on siinsele plaadile salvestatud. Neist “Vaikivad meeleolud” on olnud klaverimängijate repertuaaris sagedamini, traagilise alatooniga “Sugestioone” on mängitud vähem. Tsükli “Sugestioonid” leiab varasemalt, Vardo Rumesseni Ojale pühendatud heliplaadilt, kuid ilma viimase palata “Toonela varjud”, mis Ivari Ilja esituses on siin esimest korda üles võetud.

Ajaliselt järgmine teos plaadil on Ester Mägi “Kolm merepilti”, klaveripärane haarav ja piltlik tsükkel, mis pärineb helilooja varasemast loomeperioodist (1961). Hoolimata nii ammusest valmimisajast on see siin tervikuna plaadile salvestatud esmakordselt. Järjekordne kõnekas fakt, kui palju Eesti muusika varasalves veel avastada ja jäädvustada.

Praeguse aja heliloojatest on Tõnu Kõrvits tunnetanud väga hästi klaveri hingeelu ja kirjutanud sellele pillile palju väärtuslikke teoseid. See on seda olulisem, et klaverile on varasematel aegadel loodud loendamatul hulgal muusikat, kuid meie aja heliloojad pole klaveri poole kuigi palju pöördunud. Ivari Ilja plaadil kõlab Tõnu Kõrvitsa loomingust “Kolm pala” – värvikad, haaravad, kujundlikud miniatuurid. Siis veel Ivari Iljale pühendatud plaadi nimilugu “Põhja” – “To the North” – karge, Tõnu Kõrvitsa loomingule omaselt hümnilik teos, ning “Riddle” – “Mõistatus”, mille aluseks on helimotiividest pidevalt muutuv muster.

Kaasaegsest heliloomingust on plaadil veel Peeter Vähi ulatuslik teos “Purgatorio”, mille inspiratsiooniks on olnud Dante Alighieri 700. surma-aastapäev ja tema tähtteos “Jumalik komöödia”, mille üks osa on “Purgatoorium” – puhastustuli. Teos algab mõjuva unisoonis retsiteerimisega ning teeb variatsioonilise vormi kaudu läbi suure arengu.


Kommentare


bottom of page