top of page

Duo ObSolute. “O vis aeternitatis”


Kui mingi kunstitekst on piisavalt mitmekesine ja tugev, tekib ühel hetkel tunne, et sellest materjalist saaks veel uusi kvaliteete välja pigistada ja selle üksikuid tahke eraldi edasi arendada, tekivad spin-off’id. Nii vist on läinud Vox Clamantisega, mis koondab Eesti muusikaelus nii erinevate taustadega artiste ja annab neile samas nii suure ühismaailma, et üks sellise arengu tulem on nüüd mõnda aega juba meie ees lisaks Spotifyle ka läbimõeldult kujundatud füüsilise kettana. Duo liikmeid ühendab peale mainitud ansambli ka sarnane hariduslik põhi muusikakeskkoolist, aga kujutan ette, et sügavam mõttekaaslus on arenenud just taolist varast vokaalmuusikat interpreteerides, mis ka nende endi repertuaaris põhiosa mängib. Ja siit algabki spin-off’i uus kvaliteet, kus üks eesti tippoboiste ja ebamaise kõlaga sopran loovad oma sarnastest sageduste spektritest uue põimuva kõlamaailma. Nende kontserdid on üles ehitatud katkematu tervikuna, kus tihti ühest loost teise juhatab improvisatsioonidega Riivo Kallasmaa; plaadil on siiski võimalik kuulata erinevaid numbreid soovi korral oma valitud järjestuses. Kuid nende üksteist ideaalselt täiendav tööjaotus toimib samamoodi – teoste põhitekst on Janika Kuusiku kanda; harmoonia, seaded, atmosfäär lisandub instrumentaaliga.

Kogu plaati ühendab sajanditepikkune jumaliku armu palumine ning selle armu eest lõpmatu tänu avaldamine nii ladinakeelsetes tekstides kui Lääne-Eesti vanades rahvakoraalides. Ka gregoriaani ja eesti vaimuliku rahvaviisi laulmisstiil ja -tehnika on ju väga sarnased.


Väga hästi on duo olemust tabanud rahvakoraalide “Mu süda, ärka üles” ja “Ma tänan sind” seade autor Riho Esko Maimets, muu hulgas kasutab ta neis isegi pigem Lääne-Euroopa rahvalikust muusikast tuttavaid oboemotiive. Elamuse pakkus ka Perotinuse tuntud “Beata viscera”, millele veeklaaside burdoon ja Karoliina Kreintaali kandlemäng andsid hoopis uue, maalähedasema võtme. Põnevas seades sai kuulata rahvaviisi “Oh Jumal, Looja, Püha Vaim” oboe ja viimase aja populaarse “häälestamatu instrumendi” hiiu kandle duetina – siit võiks edasi minna juba järgmiste edasiarenduste ideedega! Viimaseks kõlanud plaadi nimiloos Bingeni Hildegardilt olid geniaalselt kombineeritud sisendid inglissarvelt, klaasidelt, hiiu kandlelt ja sopranilt – lugu, mis mõjub inimesele praeguses maailmas hädavajaliku alandlikkuse meeldetuletajana. Et sic indumenta ipsius a maximo dolore abstersa sunt. Eleison.
bottom of page