top of page

Klassikaline muusika vajaks muudatusi

Birminghamis telliti tänavu suvel küsitlus, selgitamaks välja, mida inimesed arvavad takistavat ligipääsul klassikalisele muusikale. Küsitluses osales üle kahe tuhande inimese. Enamik noorematest küsitletutest leidis, et klassikalise muusika kontsertide vorm peab muutuma mitmekülgsemaks ja vähem elitaarseks. Samas mitmed üle 55-aastastest vastajatest arvasid, et vaja oleks parandada muusikahariduse taset. Paljud leidsid ka, et klassikalise muusika kontserte ei tohiks hoida üksnes nn peavoolu suunal. Üle poole küsitletutest nõustus, et noori tuleb innustada rohkem klassikalisi instrumente õppima ning seejärel tuleks neile leida ka piisavalt esinemisvõimalusi. Samuti leidsid paljud, et muusika peaks kooli õppekavades rohkem välja paistma. 40% vastanutest arvas, et klassikalise muusika kontserdid peaksid kontserdisaali seinte vahelt jõudma igapäevasematesse kohtadesse. Uuring võeti kokku tõdemusega, et kuigi on palju muutusi, mida publik klassikalise muusika esitajatelt ootab ning et kuulajate püüdmiseks tuleb olla julge ja vajalikud muutused ellu viia, on siiski positiivne, et klassikaline muusika läheb inimestele jätkuvalt korda.

11 views
bottom of page