top of page

Maigi Pakri 80


Juubilar Maigi Pakri koos Laulude perekonnaga. FOTOMEISTER

Jaanuarikuu 14. päeval täitus teenekal klaveripedagoogil Maigi Pakril 80 eluaastat, mida tähistati tema õpilaste kontserdiga Tallinna Vanalinna muusikamajas. Juubilar töötabki praegu Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakoolis.

Maigi Raidal-Pakri õpetajatee on olnud pikk. Aluse sai ta Tallinna muusikakoolis ja konservatooriumis dotsent Anna Klasi klaveriklassis. Juba enne kõrgkooli lõpetamist töötas ta klaveriõpetajana Tallinna lastemuusikakoolis, siis aga suundus seitsmeks aastaks Pärnu lastemuusikakooli. 1968. aastal kutsuti Maigi Pakri tööle Tallinna muusikakeskkooli klaveriosakonda, kus tal kujunes paljude aastate jooksul omanäoline õpilaskoolkond. Ta oskas oma õpilasi sütitada noorusliku entusiasmiga, lausa “võluvitsakesega”, ja neile välja peilida osavõtuvõimalusi noorte pianistide konkurssidel nii Eestis kui ka välismaal, kust tuldi peaaegu alati auhinnaliste kohtade või diplomitega. Lubatagu mul järgnevalt ära tuua Maigi Pakri väljapaistvamad õpilased, need kõige-kõigemad: Signe Kübar, Mart Ernesaks, Toomas Vana, Risto Laur, Ralf Taal, Kadri-Ann Sumera, Andre Hinn, Hanna Heinmaa, Mihhail Gerts, Mihkel Poll, Ruslan Strogiy ning neist veel palju nooremad – Bruno Oskar ja Jakob Eduard Laul – Hariduskolleegiumi muusikakoolist. M. Pakri klaveriklassi on oma lapsi õppima toonud nii mõnigi valmis pianist, näiteks Estonia klaverite “kuningas” Indrek Laul, kes maailma avatud võimaluste juures eelistas pere põhielukohana Eestimaad ja lastele eesti kooli.

Maigi Pakri töö klaveripedagoogina on kandnud head vilja ja annab veel praegugi imetleda. Aitäh sulle, Maigi, kaaskolleegide ja paljude muusikaõpilaste nimel, õnnesoove juubeliks ning (tegusat jaksamist) homses.

287 views
bottom of page