top of page

Rahvusooper Estonia uuest majast


Rahvusooper Estonia uue maja kerkimine on pea kümme aastat tekitanud palju küsimusi nii projekti eestvedajatele kui ka kõrvaltvaatajatele. Septembriks valmis projekti 3D eskiis praeguse Linnahalli asukohta, millele loodetakse saada Tallinna linna ja kultuuriministeeriumi toetus. See aga ei tähenda veel, et uus ooperimaja kerkib. Linnahalli tagune krunt, kuhu hoone tahetakse rajada, kuulub Tallinna linnale. Samuti vajab lahendamist hoone finantseerimine.

Estonia teatri juht Aivar Mäe tõdeb, et rahasummad korraliku ooperimaja tegemiseks on kolossaalsed. Hetkel on selle maksumuseks plaanitud 100–140 miljonit eurot, kuid see võib muutuda. “Ooperimaja oleks puidust, ühenduses Linnahalliga ning seisaks suures osas laeva kombel vee peal,” ütles Mäe. Eesmärk on omaa inimeste kõrval tõmmata ligi ka ooperituriste ning just seetõttu peab hoone olema oma põhifunktsiooni kõrval ka atraktiivne. Visiooni on üle vaadanud ka kultuuriminister, linna esindajatega on Mäe sõnul kohtutud aga juba mitu korda. Estonia teatri juht usub, et Tallinnalt krundi kättesaamisel on riik valmis projektile õla alla panema, kuid selleks on valmisolekut üles näidanud juba ka eraisikud. Kui linn ja ministeerium annavad ehituseks loa, usub Mäe, et ooperimaja valmib 2025. aastaks.

41 views
bottom of page