top of page

Ilmunud on


Ken Ird, “Koori sisse minek. Tartu ülikooli kammerkoori ajalugu”. Tartu ülikooli kammerkoor, 2021, 180 lk.


Tänavu kevadel jõudis poole sajandi teetähiseni üks Tartu ülikooli kollektiividest, nimelt kammerkoor. Tähtpäeva puhul anti välja raamat ja heliplaat, raamatu peamine koostaja on koori liige Ken Ird. Saatesõnas ütleb autor, et “Koori sisse minek” jutustab Tartu ülikooli kammerkoori loo sellisena, nagu ta seda kogutud materjali läbi töötades ning koori kõigi dirigentide ja osa vilistlastega intervjuusid tehes tunnetas. See on hästi kokku pandud ja heas keeles küll faktikeskne, ent samas siiski emotsionaalses stiilis kirja pandud jutustus, nii et keskmisest suuremas formaadis teos sai läbi loetud ühe hooga, raamatut käest panemata. Autor on tõmmanud ülikooli kammerkoori loo ka laiemale kultuuriloolisele taustale, alustades sissejuhatusega eesti kooriliikumise tekkesse ning andes taustaks põgusa pildi ka Tartu ülikooli mees- ja naiskoori tegevusest, mis aga eriti hinnatav – Tartu ülikooli kammerkoori teekonnast jutustades on antud ülevaade ka Eesti kammerkooriliikumisest laiemalt, sh toredad mõõduvõtmised pisut vanema venna, kuulsa Tallinna Kammerkooriga. See on tõesti olnud pikk ja põnev tee, kus jääb üle ainult imestada, et kust kõik see aeg võeti – pole ju tegu elukutseliste lauljatega, vaid kõik töö ja tegu on käinud leivateenimise ja pereelu kõrvalt, kusjuures eriti haaravaiks ja sündmusterohkeiks kujunesid Triin Kochi juhtimisel viimased, katku-eelsed aastad. Kahjuks on autor jätnud “hõlpsama loetavuse huvides” ära toomata viited, “kuid need on autorile teada” – lugeja soov kuskilt midagi juurde vaadata või täpsustada jääb nüüd küll õhku rippuma, teda autori “teadmine” ju ei aita –, aga see on ka väljaande ainus minus. See-eest on juubeliraamatule kohaselt ära toodud kollektiivi esinemiste kronoloogia ja repertuaar, ülevaade esitatud suurvormidest ja saavutustest, esinemiskostüümidest ja sümboolikast. Ekstra tuleb veel kiita raamatu kujundust, mille autor Eve Valper ei ole piirdunud fotomaterjaliga, millist igal kollektiivil tekib küll ja veel, vaid ta on maalinud hulga akvarellitehnikas (?) kollaažilikke illustratsioone – need annavad raamatule nii palju juurde! Niisiis kohustuslik raamat igale TÜ kammerkoori endisele, praegusele ja miks mitte ka tulevasele liikmele ja eesti (kammer)kooriliikumise huvilisele, kas või muu hulgas teada saamaks, miks või kuidas alguses oli “Kana”.


10 views

Comments


bottom of page