top of page

Igaühel on ilus hääl


Dorte Hyldstrup. FOTO DORTEHYLDSTRUP.DK

Igaühel on ilus hääl. Nii algab Jo Estilli lauljatele, õpetajatele ja terapeutidele mõeldud vokaalpedagoogika kaheosaline kursus (edaspidi EVT ehk Estill Voice Training). Eestis tänaseks kolm korda toimunud Estilli häälekoolitus esindab mudelit, mis on üks mitmest levinud uuemast hääleseade koolkonnast maailmas. Selle õpetamiseks on vaja põhjalikku ettevalmistust ja kindlate reeglite järgi omandatud kvalifikatsiooni. Eks ikka selleks, et õpilane saaks valvsa kõrva all oma häält võimalikult turvaliselt ja tervislikult arendada.


Enne koolitust saame kätte töövihiku, mis ütleb kokkuvõtvalt järgmist: EVT õpetab hääle tekitamise süsteemi individuaalsete anatoomiliste struktuuride isoleeritud kontrolli. See tähendab seda, et õpitakse hääle tekitamiseks vajalikke lihaseid eraldiseisvalt kasutama.


Koolituse esimeses osas keskendutaksegi hääle tekke füsioloogilisele poolele. Õpime vastavalt oma võimetele selgeks, kuidas kasutada oma hääleaparaadi osi eraldi ja kuidas nad muudavad meie hääle kõla ja värvi. Vastavalt võimetele sellepärast, et oma individuaalses unikaalsuses ei pruugi nii mõnigi harjutus üldse välja tulla, mida naaber võibolla mängleva kergusega sooritab. Kui pehme suulae tõstmine tuleb hästi välja, siis sõrmuskõhre kallutamist tuleb mul kodus veel edasi harjutada.

Hääletekitamise struktuure, mille variatsioone me õppisime, on 13. Nende hulgas on näiteks valehäälepaelad, keel, kilpkõhr, sõrmuskõhr, lõug, huuled, pehme suulagi ja torso. Variatsiooni määrab iga struktuuri ehk hääleaparaadi osa liikumise võime, suund ja iseloom. Sinna juurde lisatakse ka pingutuse aste, mida hinnatakse kümnepallisüsteemis.


See tähendab piltlikult seda, et õpitakse näiteks valehäälepaelu tunnetama ning keskmisest puhkeasendist kokku ja tagasi tõmbama, ilma et miski muu kaasa liiguks. Sealjuures hinnatakse pingutust, kus vastavalt maksimaalne tagasitõmme on 10 ja minimaalne 1 palli. Nii õpid sa eristama selle konkreetse anatoomilise struktuuri mõju oma hääle kõlale. Harv ei ole ka olukord, kus oma hääleaparaadi osi õpitakse tunnetama ja kontrollima õpetaja hääle kõla matkimise kaudu, aga tulemuse kuulamine töötab eelkõige siiski kontrollmehhanismina. Eesmärk on õppida tundma oma lihaste tööd. Suureks abiks on käemärkide süsteem ja nendega haakuvad skeemid töövihikus, mis matkivad hääleaparaadi osade ehitust ja liikumissuunda. Väga olulise osa õppetööst moodustab ka põhjalikult läbi töötatud terminoloogia, mis on üheselt mõistetav ja märksõnadena lihtne kasutada igas vanuses õpilastega.


Koolituse teises osas kombineeritakse varem õpitud struktuure ja kindlate valemite järgi moodustatakse kuus häälekvaliteeti: kõnehääl, falsett, tihkuv hääl, nasaalne twang, oraalne twang, ooperi hääl ja beltimine (tuntud ka kui kõrge rinnahääl).

Sain sellelt koolituselt väga palju selgust ja uusi oskusi enda hääle teadlikumaks kasutamiseks ning tõhusaid töövahendeid oma lauluõpilaste juhendamiseks. Ma ei ütle, et see on kõige õigem ja tervislikum meetod hääle õpetamiseks, aga see on minu hinnangul ja kogemusel kindlasti üks parimaid võimalusi.

Dorte Hyldstrup ja tema kursuslased. FOTO KATRIN REKOR

Estilli hääle treeningu sertifikatsiooni keskus asub USAs Pittsburghis, kuid hääletreenerite võrgustik ulatub tänaseks üle kogu maailma. Eestis veel kvalifitseeritud õpetajaid ei ole, seega on koolituse Eestisse tooja Dorte Hyldstrup pärit hoopis Taanist. Küsisin temalt mõned küsimused:


Mis on EVT sinu jaoks ja kuidas see sinu ellu jõudis? Olid siis õpilane või juba õpetaja?

Dorte Hyldstrup: Minu jaoks on Estilli vokaalpedagoogika viis, kuidas ma häälest mõtlen. See on olnud nii alates 1988. aastal Jo Estilliga kohtumisest ja ma pole seni veel leidnud midagi, mis suudaks selle mudeliga võistelda.

Pärast 1988. aastal Taani kuningliku muusikaakadeemia lõpetamist läksin New Yorki Jo Estilliga töötama. Ma otsisin klassikalise laulu ideaalile suunatud traditsioonilisele hääle õpetamise viisile alternatiive. Jazz-pop lauljana teadsin ma, et hääl võib kõlada nii paljudes erinevates variatsioonides ja vokaalpedagoogina otsisin ma alati oma õpilastele eesmärkide saavutamiseks parimaid võimalikke vahendeid.


Mis sulle EVT juures kõige rohkem meeldib?

Mulle meeldib selle mudeli puhul kõige rohkem esteetilise vabaduse osa. Et “igaühel on ilus hääl”, mis tähendab seda, et sina kui laulja või kõneleja oled ise see, kes otsustab, mida see “ilus” tähendab. Õpetajana tähendab see seda, et sul ei saa õpilasega töötades olla ühtegi esteetilist eelistust. Aga sealjuures ei tohi sound (tämber) hääle tervist ohvriks tuua.

Mulle meeldib ka see mudel tervikuna, sest selle kaudu ma mõistan, kuidas hääl toimib ja kuidas seda arendada.


Kas EVT mudel on aja jooksul ka muutunud? Kuidas?

See pole eriti muutunud. Mõned terminid on muutunud, aga tähendus mitte. Päris alguses kategoriseeris Jo Estill “hääle figuurid” (figures for voice) läbi võimsuse, allika ja filtri – praegu me seda ei tee, kuna mõistame, et hääl toimib dünaamiliselt.


Milles seisneb EVT tervislikkus?

EVT kõige olulisem põhimõte on, et häälepaelte tasandil kasutatakse alati “kõige mugavamat vokaalset pingutust”. See pingutus muutub ühelt häälekvaliteedilt teisele liikudes ja samuti hääle kõrgust muutes. Kui selline mugavus peaks kaduma, siis saab alati oma tervisliku häälekasutuse juurde naasta valehäälepaelu puhkeasendist suunaga väljapoole tõmmates.

Kontroll valehäälepaelte üle on üks 13-st Jo Estilli välja töötatud harjutusest. Igaüks neist keskendub ühele anatoomilisele struktuurile, mis mõjutab hääle kõla.


Kellele on see mõeldud?

Estilli vokaalpedagoogika on mõeldud kõigile. Kõnelejatele, lauljatele ja näitlejatele. Täiskasvanutele ja lastele. Õpetajatele, logopeedidele ja teistele häälega tegelevatele spetsialistidele.


Milliseid probleeme see sinu hinnangul kõige tõhusamalt lahendab?

On keeruline ainult ühte asja välja tuua. Selle mudeliga saab lahendada nii palju probleeme. Rohkem võimsust, rohkem dünaamikat, parem intonatsioon, rohkem tugevust ja vastupidavust, kuidas lahendada probleeme registritega, rohkem värve, rohkem ambitsioone jne.


Millised on levinumad probleemid lauljate hulgas? Millised kõnehääles?

Tüüpilisemaks lauljate probleemiks võib pidada liiga tugevat kõhulihaste abil tekitatud õhusurvet. Kõnehääles – ilmselt valehäälepaelte kokkutõmbumist ja liiga vähest projektsiooni.


Mida kujutab endast Estilli Voiceprint-programm ja mille jaoks on see vajalik?

Voiceprint-programm teeb reaalajas spektraalanalüüsi ja sellega saab häält kuvada, salvestada ja uuesti esitada. See annab olulist tagasisidet helikõrguse ja hääle kvaliteedi kohta, et toetada fokuseeritud ja läbimõeldud tööd häälega. Me kasutame seda ka kui haridusliku programmi osa.


Kuidas saada Estilli treeneriks? Kellele seda soovitad?

Estilli treeneriks saamiseks peab olema kirg hääle ja hääle treenimise vastu. Õpingute ajal omandad sa oskuse oma häälega demonstreerida kõiki hääle figuure ja kuut häälekvaliteeti. Sa pead teadma teooriat, millel Estilli mudeli põhineb, ja õppima seda ka edasi andma.

Ma soovitan treeneriks õppida kõigile, kellel on kogumusi lauljana või logopeedina. Loomulikult võib seda mudelit oma töös kasutada ka ilma treeneri sertifikaadita. Sel juhul ei saa ennast Estilli treeneriks nimetada.


Millised on Estilli pärandi arengusuunad teadustöö valdkonnas? Millised on viimased uudised?

Tänasel päeval keskenduvad uuringud kuuele häälekvaliteedile, kasutades selleks uusi tehnoloogiaid nagu 2D ja 3D MRT. Samuti uuritakse Estilli mudelil põhineva teraapia mõju hääle patoloogiatele. Ma arvan, et tulevik toob rohkem valgust häälepaelte vibratsioonimustrite teemal.


299 views

Comments


bottom of page