top of page

Harry Traksmann


Eesti Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapitali aastapreemia - pikaaegne särav ja stabiilne kontsertmeistri roll Tallinna Kammerorkestris


"Tallinna Kammerorkester on Eestis ainus suurematest instrumentaalkoosseisudest, kelle kontsertidel käies tajun peaaegu eranditult, et ka mängijatele on iga kontsert eriline sündmus. Selle muusikakollektiivi üks äratuntav ja olulisim omadus on eriline, orkestri nime vääriline kammermuusikalik paindlikkus ja tähelepanelikkus. Nendele omadustele on viimaste aastatega lisandunud väga täpne ja maitsekas artikulatsioon ning eri ajastute muusika diferentseeritud, kuid koosseisuühtne stiilitaju. [---] Väga ilmekalt tulid esile orkestri pillirühmade kontsertmeistrite soolod, eriti Harry Traksmanni ebamaiselt lummavad ja tulised soolod Bartóki teose viimases osas."


(Talvi Nurgamaa, “Kõlaga üdini tungivad keelpillid”. Sirp, 18.01.2019)

41 views

Comments


bottom of page