top of page

Eesti muusika infokeskuse uued noodid

Eesti muusika infokeskus on välja andnud Artur Lemba klaverikontserdi nr 1 G-duur op. 2 ja Ester Mägi sümfoonia põhjalikult toimetatud ja uues noodigraafikas partituurid ja orkestrihääled. Mõlemad teosed kuuluvad autorite olulisemate ja enim mängitud teoste ning ühtlasi eesti muusikaloo tähelepanuväärsemate helitööde hulka, neid on esitatud arvukalt üle maailma ning salvestatud mitmetele heliplaatidele. Lemba klaverikontserdi toimetas helilooja ja muusikateadlane Hans-Gunter Lock, Mägi sümfoonia toimetas muusikateadlane Evi Arujärv. Uue noodigraafika tegi Mari Amor. Lemba klaverikontserdi (1905/1910) uue väljaande aluseks on kahest teatri- ja muusikamuuseumis säilinud käsikirjast teine, lõplik redaktsioon, mis valmis heliloojal 1910. aasta suvel Elvas. Kontserdi klaveripartii toimetamisel on arvesse võetud ka 1920. aastail osaühingu Esto-Muusika välja antud 2. redaktsiooni klaviiri esmatrükki. Mägi sümfoonia (1968) uue väljaande aluseks on teatri- ja muusikamuuseumis säilitatav partituuri autorikäsikiri, Eesti Muusikafondi käsikirjalised orkestripartiid ning 1980. aastal Leningradi kirjastuselt Sovetski Kompozitor ilmunud partituur. Noodid on saadaval infokeskuse muusikapoes, väljaandmist toetas Eesti kultuuriministeerium.

Comments


bottom of page