top of page

Uuring Euroopa muusikaekspordist


Euroopa Komisjoni algatatud uuringus “European Music Export Strategy” on põhjalikult analüüsitud Euroopa muusika ekspordivõimekust. Selles tuuakse välja valdkonna põhilised arengutakistused ning pakutakse võimalikke lahendusi, kuidas suurendada ja tugevdada muusikavaldkonna konkurentsivõimet ülemaailmsel turul.

Uuringusse andis suure panuse muusikaekspordi kontoreid ühendav organisatsioon European Music Exporters Exchange (EMEE). Eestist kuulub EMEEsse muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus Music Estonia. Selle tegevjuht Virgo Sillamaa on nii EMEE peasekretär kui ka äsja avalikustatud uuringu juhtgrupi koordinaator.

Uuringus vaeti Euroopa muusika takistusi ja võimalusi. Selleks analüüsiti nelja muusikaturgu väljaspool Euroopat: Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Hiinas. Uuringule tuginedes kujundab Euroopa Komisjon edasisi strateegilisi meetmeid, et toetada ja tugevdada Euroopa muusika eksporti.

“Euroopa tervikuna on maailma suurim muusikaturg. Selle fragmenteeritus on küll viljakas pinnas muusikalisele rikkusele, ent seab Euroopa muusika levikule piire nii Euroopas kui ka väljapoole pürgides. Muusikaettevõtluse ebaühtlane areng, andmepuudus ja erinevused muusikavaldkonda reguleerivates õigusruumides on ühed suuremad probleemid, mille lahendamiseks vajame lisaks riiklikele ka üleeuroopalist strateegiat,” kommenteeris Virgo Sillamaa. “Uurimus pakub välja lahenduste komplekti, mille alusel võib Euroopa Komisjon kujundada tulevasi muusika ekspordivõimekuse arendamisele suunatud programme,” selgitas Sillamaa.

EMEE ühendab 26 riikliku ja piirkondliku muusikaekspordi kontorit üle Euroopa, eesmärk on tugevdada oma liikmete vahelist teadmiste ja kogemuste vahetust, koostööd ning esindada neid suhtluses Euroopa Komisjoni ja teiste partneritega.

Music Estonia on Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus, mille asutasid 2014. aastal 23 Eesti muusikaettevõtet. Praeguseks on see kujunenud nii rahvusvaheliselt kui ka lokaalselt tegutsevaks mitmekülgseks kompetentsikeskuseks, mis pakub teenuseid muusikasektorile, tutvustab Eesti muusikat, muusikuid ja ettevõtteid rahvusvaheliselt, loob ja vahendab uusi kontakte, korraldab seminare, töötube jpm.

17 views
bottom of page