top of page

Enn Oja. Otsa kooli ajaraamat. 100 aastat G. Otsa nimelist Tallinna muusikakooli


Sisuline toimetaja: Äli-Ann Klooren

Toimetaja: Katrin Puur

Keeletoimetaja: Virge Joamets

Kaanekujundus, küljendus: Anneli Kenk (Saarakiri)

Fotod: Eesti teatri- ja muusikamuuseum, G. Otsa nim Tallinna muusikakooli arhiivid, erakogud, internet, Annika Metsla

Trükikoda Printon

Sisukord:

Muusikaõppeasutus Tallinnas

Oma maja saamise lugu

Muusikamuuseumi asutamine

Heitlikud ajad 1940-1944

Sõjajärgsed aastad 1944-1949

Keeristorm 1949-1953

Iseseisvaks õppeasutuseks 1953-1954

Kooli kujunemine 1954-1964

Edasised tööaastad 1965-1969

Georg Otsa nimeliseks kooliks 1969-1980

Muutused ajas ja ruumis 1980-2000

Oma kooli tunne

Ühised üritused

Erialad ja osakonnad

Õpetajad ja õpilased

Mõnda tänasest

Kooli isikkoosseis läbi aegade

Juhtkond

Akadeemiline personal

Üldainete õpetajad

G. Otsa nim Tallinna muusikakooli vilistlased

97 views
bottom of page