Search

Enn Oja. Otsa kooli ajaraamat. 100 aastat G. Otsa nimelist Tallinna muusikakooli


Sisuline toimetaja: Äli-Ann Klooren

Toimetaja: Katrin Puur

Keeletoimetaja: Virge Joamets

Kaanekujundus, küljendus: Anneli Kenk (Saarakiri)

Fotod: Eesti teatri- ja muusikamuuseum, G. Otsa nim Tallinna muusikakooli arhiivid, erakogud, internet, Annika Metsla

Trükikoda Printon

Sisukord:

Muusikaõppeasutus Tallinnas

Oma maja saamise lugu

Muusikamuuseumi asutamine

Heitlikud ajad 1940-1944

Sõjajärgsed aastad 1944-1949

Keeristorm 1949-1953

Iseseisvaks õppeasutuseks 1953-1954

Kooli kujunemine 1954-1964

Edasised tööaastad 1965-1969

Georg Otsa nimeliseks kooliks 1969-1980

Muutused ajas ja ruumis 1980-2000

Oma kooli tunne

Ühised üritused

Erialad ja osakonnad

Õpetajad ja õpilased

Mõnda tänasest

Kooli isikkoosseis läbi aegade

Juhtkond

Akadeemiline personal

Üldainete õpetajad

G. Otsa nim Tallinna muusikakooli vilistlased