top of page

EMTA maailma parimate kõrgkoolide edetabelis


Eesti muusika- ja teatriakadeemia on pääsenud esmakordselt rahvusvahelisesse kõrgharidusasutusi järjestavasse edetabelisse QS World University Rankings, kajastudes kunsti- ja humanitaarteaduste valdkondlikus pingereas 51.–100. kohal. QS World University Rankings on üks tunnustatumaid pingeridu, reastades kõrgkoole üle terve maailma.

Viimastel aastatel on QS edetabelit kunsti- ja humanitaarteaduste valdkonnas juhtinud USA Juilliardi muusikakool. 2019. aastal jagab Julliard edetabeli esimest kohta Viini muusikakõrgkooliga (Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien). Järgmistel kohtadel on Inglise muusikakõrgkoolid kuninglik muusikakolledž ja kuninglik muusikaakadeemia ning USA Curtise muusikainstituut. Helsingi Sibeliuse akadeemia, mis 2018. aastal oli paremusjärjestuselt kuues, on tänavuses pingereas langenud 12. kohale.

Esmakordselt QS edetabelis kajastuv EMTA, mis on ühtlasi ainus Baltikumi kõrgkool selle aasta pingereas, jagab 51.–100. kohta näiteks Kölni, Leipzigi ja Müncheni muusikakõrgkooliga, Ungari Liszti-nimelise muusikaakadeemia ja mitmete teiste Euroopa hinnatud muusikakõrgkoolidega.

Ülikoolide pingeread (rankings of universities) on kõrgharidusasutuste paremusjärjestused, mis on koostatud erinevate näitajate alusel või nende põhjal arvutatud punktisummat silmas pidades. Aluskriteeriumid pingeridade koostamisel aga enamasti sarnased: teadus- ja õpetamisvõimekus, rahvusvaheline maine, ettevõtluskoostöö ning teadusrahastuse maht ja osakaal.

30 views
bottom of page