top of page

Loodi Heino Elleri Sihtasutus

Heino Elleri 132. sünniaastapäeval tähistati 7. märtsil Eesti teatri- ja muusikamuuseumis ümarlauaga, kus Elleri näitel võeti arutleda eesti orkestrimuusika kirjastamine ja nootide kättesaadavus. Mininäitusel olid väljas Elleri orkestriteoste partituurid, nende seas uusimad, ETMM-i väljaandel tänavu ilmunud “Capriccio” ja Fantaasia g-moll, aga ka ERSO uus CD Elleri muusikaga.

Võõrustaja, muuseumi muusikaosakonna juhataja Kristo Matson tegi tagasivaate Elleri orkestriteoste kirjastamisest. Elleri esimeste orkestriteoste valmimisest on möödas üle sajandi – tema enim, 91 korda esitatud “Koit” valmis aastal 1918 – ja partituure on eri aegadel ka välja antud. Väikesed aktiivsuselained on tõusnud Elleri 100. sünniaastapäeva paiku, siis 1990ndate teises pooles ja viimasel kümnendil. Uusimad, “Capriccio” ja Fantaasia g-moll on ETMM-i väljaandel ilmunud sel aastal. Ometi on paljud klassiku orkestriteosed endiselt kättesaadavad vaid käsikirjas.

ERSO direktori Kristjan Halliku sõnul valitseb veelgi kehvem olukord esitusmaterjalide (s.t orkestihääled) osas. Ei lohuta seegi, et ka maailmanimede nagu Mahler või Bruckner puhul ringleb veel vigaseid noodimaterjale, Elleri puhul võtab selle keerulise töö ette vaid mõni üksik omamaine “fanaatik”, värskeimalt Olari Elts, kelle käe all ERSO salvestab firmale Ondine Elleri orkestriteoseid: esimene CD ilmus läinud aasta lõpul, teine on töös ja kolmanda kava koos. Eltsi sõnul on probleem üldisem ja kahjuks muutus 1990ndate algusest ka fookus, jättes mineviku tagaplaanile, mistõttu nüüd on enamik meie klassikast n-ö tume maa ja tööd jätkub aastakümneteks. Sten Lassmann kordas oma üleskutset moodustada nende probleemide lahendamiseks Eesti muusika instituut; meil on 30 aastat oma riiki, aga muusikaklassika väljatoomisel puudub igasugune pikem strateegia. Kahetsedes tõdes ta, et kui Tammsaare ja Vilde loominguga tutvumiseks ei pea muuseumides käsikirju uurima, siis muusika vallas paraku nii on.

See oli põhjus, miks dirigent Olari Elts ja pianist Sten Lassmann on jõudnud Heino Elleri Sihtasutuse asutajamiseni. Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad lisaks helilooja Helena Tulve, ERSO direktor Kristjan Hallik ja muusikateadlane Aare Tool ning juhatusse muusikateaduse tudeng Taavi Hark. Sihtasutuse eesmärgiks on Elleri loomingulise pärandi uurimine, salvestamine, välja andmine ja propageerimine.

Olari Elts, Kristjan Hallik, Aare Tool, Taavi Hark ja Sten Lassmann 7. märtsil ETMM-is. FOTO MART LAUL / ETMM

Olari Elts, Kristjan Hallik, Aare Tool, Taavi Hark ja Sten Lassmann 7. märtsil ETMM-is. FOTO MART LAUL / ETMM

60 views
bottom of page