top of page

Mozarti reekviem Tartus


18. veebruaril oli Tartu muusikaloos ajalooline päev, kui Lilyan Kaivi dirigeerimisel tuli kohalike jõududega ettekandele Mozarti reekviem. Kooridena osalesid Tartu Maarja Kirikukoor ja Elleri Kontsertkoor, kellega liitus veel vabatahtlikke laulusõpru, orkestrina lõi kaasa Eller Sümfoniett. Meelehead tegi, et kõik solistid olid Tartust sirgunud muusikud: naishääled praegused Vanemuise solistid Pirjo Jonas ja Karmen Puis, meeslauljad Mehis Tiits ja Raiko Raalik üsna värsked RO Estonia solistid – kenasti kokku sobinud ja stiilse ansambli moodustanud nelik. Kogu ettekanne oli meeldivalt musikaalne, kulges lilyankaivilikult erksalt ja hoogsalt, aga oli samas hoolega läbi mõeldud ja reljeefselt välja joonistatud karakteritega. Orkester mängis nõtkelt, puhkpillid rõõmustasid toredate soolodega. Kahest koorist – Elleri kooli noorematest ja Maarja kiriku koori veidi küpsemate häältega lauljatest moodustus kokku väga toreda kõlaga suurvormikoor, millel oli küllalt mozartlikku kergust, säravaid kõrgeid noote, uhkeid reljeefseid polüfoonilisi episoode ning NB! jaksu, tahet ja võimeid end mitte kõige lihtsamast partituurist läbi närida. Eriti rõõmustasid kõrva meeshääled, sealhulgas tenorid, kelledest on ikka pigem puudus, olid lausa erakordsed! Rahvast tulvil Pauluse kirik toetas ettekannet ka igati oma väga kauni, nii laulja- kui mängijasõbraliku akustikaga, laskmata helil lae alla lendlema minna.

Väike juurdlus tuvastas, et üksnes oma muusikutega ei ole Tartus Mozarti suurteost vähemalt käesoleval sajandil esitatud. TÜ kammerkoori ettekanne aastal 2010 oli koos pealinna kollektiividega, juhatas Raul Talmar. Lilyan Kaivi dirigeerimisel kõlas Mozarti reekviem Tartus 1998. aastal, ent toona oli samuti muist muusikuid pealinnast. Siinkohal on paslik ära märkida, et käesoleval hooajal on Lilyan Kaivi juhatusel kõlanud Tartus veel üks suurvorm – 8. detsembril Pauluse kirikus John Rutteri “Mass of the children”. Siis laulis lisaks nüüd osalenud kollektiividele kaasa koore ka Lätist ja Leedust. Heas vormis ja loomeeas dirigent on asunud ülikoolilinnas hoogsalt kõrgemate eesmärkide poole püüdlema.

65 views
bottom of page