top of page

Eesti Muusikanõukogu arutelu muusikute töökohtade ja Eesti kontserdielu teemal

13. detsembril toimus Eesti muusika- ja teatriakadeemias Eesti Muusikanõukogu avalik arutelu muusikute töökohtade, tööjõu vajaduste ning Eesti kontserdielu teemadel. Arutlusel olid Eesti muusikaelu põhiprobleemid ja põhiküsimused. Tõnu Kaljuste ettekanne käsitles teemat, kuidas varem muusikute töökohti tekitati ja kuidas neid tänapäeval võiks luua. Laulja ja EMTA laulueriala õppejõud Helen Lepalaan rääkis vajalikest oskustest muusikute töökohtades ning millise tööjõu järele on tarvidus. Heli Jürgenson kõneles koorijuhtide ja -lauljate praegusest olukorrast, probleemidest ja vajadustest tulevikus. EMTA instrumendipedagoogika osakonna koordinaatori Lembit Orgse teema oli instrumendiõpetajate koolitus EMTA-s ning Eesti muusikaharidusesüsteemi vajadused. Tiina Jokinen kõneles riigi kohustustest muusiku ees ning püstitas küsimuse, kuidas reaalselt otsida lahendust olukorras, kus riik annab hariduse, ent edasisest pole huvitatud. Mihkel Peäske rääkis Eesti professionaalse muusikakultuuri arengust läbi hariduse ja tööhõive ning EMTA prorektor Margus Pärtlas muusiku valikutest ning sellest, kas muusikute töökohad jäävad alles, ja mis on muusikule parem – spetsialiseerumine või mitmekülgsus.

Eesti kontserdielu küsimuste käsitlustes tutvustas Tiia Teder omaaegse muusikateadlase ja -kriitiku Ofelia Tuisu 1972. aastal ilmunud artikleid “Kui siiski prooviks ... kontserdielu paremini korraldada” ning tõi paralleele tänapäevaga. Toivo Tuberiku teema oli “Kui palju ja kas peavad riiklikud institutsioonid turumajanduse tingimustes sekkuma kontserdikorraldusse? Kas piisaks toetuste süsteemist, millest saavad osa kõik kompetentsed korraldajad?”. Kadri Tali rääkis Eesti tänase kontserdielu valupunktidest kontserdikorraldaja vaatepunktist, Sten Lassmann kõneles teemal “Klassikaline interpretatsioonikunst kontserdielu keeristes – hetkeseis ning arenguperspektiivid pianisti ja kunstilise juhi vaatevinklist”. Kaisa Lõhmus vaatles kontserdielu erakorrraldaja vaatenurgast ning Timo Steiner helilooja pilgu kaudu. ERSO rollist Eesti kontserdielus kõneles Kristjan Hallik. Sõnavõttudele järgnes diskussioon. Arutelu moderaator oli EMN president ja EMTA rektor Ivari Ilja.

29 views
bottom of page