top of page

Jüri Reinvere

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia

Eesti kaasaegse muusika rikastamise eest orkestraalselt plastilise teosega“… ja väsimus õnnest nad tantsima viis”

“Alates ooperist “Peer Gynt” olen tegelnud ennekõike ühe järjest ohtlikuma teemaga, mis on meie praeguse ühiskonna ennasthävitava jõu aluseks. Keskne komponent selles on kultuuriväsimus. [---] Oleme jõudnud sellisesse ajajärku, kus oleme oma kultuuri muutnud ühiskondlikuks tarbekaubaks, mitte enam meie väärtusi juhtivaks aluseks. Taustal on aga “kultuuriväsimuse” fenomen, millest on palju rääkinud ameerika-prantsuse filosoof George Steiner, meie endi küllastumine ja väärtushinnangute lagunemine seoses sellega, et me selles “väsimuses” ei taju enam väärtuste tegelikke omadusi ja ei taju oma tegelikku seisu. Teoses “… ja väsimus õnnest nad tantsima viis” kajastub see temaatika.”

Kultuur.err.ee august 2018 Ia Remmeli intervjuust

47 views
bottom of page