top of page

Diana Liiv

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia eesti ja lääne nüüdismuusikat sõnakunstiga siduva kontserdisarja “HELIjaKEEL” korraldamise eest.

“Ma olen kindlalt seda meelt, et hea kunst ja hea esitus räägivad kuulajale ise enda eest ning mingeid erilisi lisaselgitusi pole vaja. Kuid isegi kaunid kunstid võivad mingil hetkel muutuda nii kuulaja kui esitaja jaoks veidi rutiinseks või kommertsiaalseks: alati ei pruugita kuigivõrd mõtiskleda selle üle, mida täpselt tahetakse väljendada ja miks – piisab sellest, kui esitatav on meeldiv või meelelahutuslik. Heli- ja sõnakunsti ühendava sarjaga “HELIjaKEEL” olen püüdnud taolisele rutiinile jõuliselt vastanduda – julgelt katsetades, riskeerides ja eksperimenteerides. Pean kuulaja kõnetamist tähtsaks ja tahan esitada seda, mis mind ennast kõnetab. Sarja läbivate teemadega süvitsi minnes on eriliseks väärtuseks valdkondadevahelisusest tingitud sünergia. Kui sõnakunst ergutab kuulaja intellekti, siis helikunst väljendab sõnadega kirjeldamatut. Mulle sarja “HELIjaKEEL” kunstilise juhi ja interpreedina on olnud üks põhilisi neid kontserte käivitavaid jõude vajadus ja soov välja tuua erilisi valdkondadeüleseid eksistentsialistlikke väärtusi ja tähendusi, mis peegelduvad sarja kasutatud autorite loomingus.”
FOTO GERT KELU

61 views
bottom of page