top of page

James Levine kaebab MET-i kohtusse


Metropolitan Opera lõpetas töösuhte James Levine’iga, kui siseuurimise käigus leiti usutavaid tõendeid selle kohta, et dirigent on korduvalt ooperi töötajaid ahistanud ning kasutanud nende suhtes seksuaalset vägivalda. Ent Levine on enda sõnul kõik süüdistuselt ühemõtteliselt tagasi lükanud ning väitnud, et teater on töölepingut lõpetades lähtunud ebamäärastest ja kaudsetest tõenditest. Levine’i sõnul oli Metropolitan Opera juhil Peter Gelbil juba varem eesmärk temast kui dirigendist lahti saada ning üle maailma populaarsust kogunud #MeToo liikumine andis selleks lihtsalt hea ja avalikkuse poolt usutava võimaluse. James Levine nõuab kahjutasuks üle 5,8 miljoni dollari, lähtudes välja käidud numbri puhul sellest, et tema kümneaastane leping ooperimaja kunstilise (emeriit)juhina pidanuks aastas sisse tooma 400 000 dollarit, millele oleks lisandunud 27 000 dollarit iga etenduse eest. Metropolitan Operat esindav jurist Bettina B. Plevan on vastulauses öelnud, et James Levine’i süüdistused salasepitsuste kohta on alusetud ning pigem on olukord olnud vastupidine: ooperimaja on endist muusikalist juhti toetanud ning palgal hoidnud mitme haigusperioodi vältel kuni selleni, et kui Levine’i tervislik seisund ei võimaldanud viimasel ajal enam oma kunstilise juhi kohuseid täita, loodi spetsiaalselt tema jaoks kunstilise emeriitjuhi ametikoht. Plevani sõnul katkestati töösuhe alles seejärel, kui kolm kuud väldanud uurimine näitas, et Levine on tõepoolest korduvalt töötajate kallal seksuaalset vägivalda tarvitanud.

8 views
bottom of page