top of page

Noored muusikateadlased ja heliloojad kohtusid Tartus

16. veebruaril toimus Tartu Elleri koolis XV noorte muusikateadlaste konverents. Konverentside ellukutsujaks oli praegune EMTA professor Kristel Pappel, kes toona töötas Tallinna muusikakeskkoolis. Eesmärgiks oli juhtida tähelepanu muusikateooria eriala väljundile keskastmes. Kui interpreteerivatel erialadel on koolidevahelisd konkursid, siis konverentsid ei ole küll võistlused, aga tihendavad koolidevahelisi kontakte ja annavad esinemisvõimaluse uurimustööde põhjal.

Omavahelise kokkuleppeta käsitlesid kõik seekordsed ettekanded eesti muusikat või muusikaelu. Elleri kooli esindasid Karmen Goldin (õp Katrin Aller) teemaga “Aleksander Läte “Klaveritehnika õpperaamat” oma aja klaveriõpingute valguses” ja Aurora Ruus (õp Katrin Aller) ”Rahvuslikkuse püüdlused ja kajastused eesti muusikaloos Tartu renessansist omariikluse sünnini”. TMKK XI klassi õpilase Lisa-Gabriela Metsala (õp Sandra Kalmann) ettekanne oli teemal “Anne Ellerhein-Metsala elust, muusikapedagoogilisest tegevusest ja sissevaateid loomingusse”. Otsa kooli esindasid Karolin Vetevoog (õp Maia Lilje) ettekandega “Artur Lemba Klaverikontsert nr 1 G-duur – ühe teose ja selle käsikirjalise noodimaterjali lavatee” ning Karl Aleksander Sirp (õp Raili Sule) ettekandega “Rasmus Puuri ooper ”Pilvede värvid” – ideest vastukajadeni”.

Viiendal konverentsil 2008. aastal lisandus omaette üritusena veel noorte heliloojate kontsert. Mõtte algataja oli tollane TMKK ja Otsa kooli õpetaja Alo Põldmäe. Seekordne noorte heliloojate ühiskontsert oli vaheldusrikas läbilõige nende loomingust. Tartlasi esindasid Carolin Karo ja Adena Anton õp Katrin Alleri klassist ning Lemmo Suumann ja Marta-Liisa Talvet õp Age Veeroosi klassist. TMKKd esindasid Calvin Pärn ja Karl-Erik Laas õp Tauno Aintsi ning Anna-Margret Noorhani õp Ülo Kriguli klassist. Otsa kooli heliloomingut esindas Viktoria Grahv, õp Tatjana Kozlova-Johannes. Suur tänu interpreetidele, kes aitasid noore heliloomingu Tubina saalis kõlama panna.

84 views
bottom of page