top of page

Tšaikovski konkursil võistlevad esmakordselt puhkpillimängijad

Moskvas peetakse iga nelja aasta tagant rahvusvahelist Tšaikovski-nimelist konkurssi. Järgmisel, 2019. aastal toimub see juba XVI korda. Kui esimesel Tšaikovski konkursil 1958. aastal osalesid ainult pianistid ning viiuldajad, siis juba teisel korral, 1962. aastal lisandusid võistlustulle tšellistid ning neli aastat hiljem ka lauljad. Kui 1966. aastast enam uusi erialasid ei lisatud, siis tuleval aastal saavad osa võtta ka puhkpillimängijad. Tšaikovski-nimeline konkurss on maailmas kõrgelt hinnatud ning see toob alati Moskvasse maailma parimad noored muusikud. Osalemiseks saadetavate avalduste hulk on väga suur, nt 2015. aastal esitati 630 avaldust kokku 45 riigist. Järgmise aasta juunis toimuv konkurss kasvatab avalduste arvu kindlasti veelgi ainuüksi puhkpillimängijate arvelt. Eriti tähelepanuväärseks muudab uute “võistlusalade” lisandumise asjaolu, et puhkpillide jaotamine gruppideks ei käi instrumentide kaupa, vaid konkurss toimub ainult kahes arvestuses – puupuhkpillid ja vaskpuhkpillid. Kuidas selline formaat puhkpillimängijatele sobib ning kas ka edaspidi on neil võimalus sellistel alustel võistelda, seda näitab aeg.

8 views
bottom of page