Preemia Anne Ermile

Tallinna linnavalitsus tunnustas tänavu Tallinna teeneka kultuuritegelase preemiaga Anne Ermi. Preemia anti üle Tallinna linna päeval 15. mail. Preemia antakse pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest kunsti, teatri, filmi, tantsu, muusika, arhitektuuri või kirjanduse alal.

5 views