top of page

EMTA uus rektor on Ivari Ilja

3. mail valiti Eesti muusika- ja teatriakadeemia valimiskogu istungil õppeasutuse uueks rektoriks klaveriosakonna professor Ivari Ilja. Rektoriks kandideeris neli professorit: Ivari Ilja, Kerri Kotta, Toomas Vavilov ja Marje Lohuaru. Ilja sai esimeses hääletusvoorus 55-liikmeliselt valimiskogult 30 poolthäält. Valituks osutumiseks piisanuks 28 häälest.

Valimiskogu istungil osalesid akadeemia nõukogu hääleõiguslikud liikmed, akadeemia kuratooriumi liikmed, akadeemias vähemalt 0,5 koormusega töötavad korralised professorid ja juhtivteadurid ning akadeemia üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilaste esindajad. Ivari Ilja ametiaeg algab 1. septembril ja kestab viis aastat.

Ilja on üle 30 aasta töötanud EMTAs klaveri eriala õppejõuna, sealhulgas olnud 15 aastat klaveriosakonna juhataja. Ta on Eesti interpreetide liidu esimees ja Eesti muusikanõukogu juhatuse liige. Ilja kandidatuuri esitasid keelpilli-, dirigeerimis-, klaveri- ja lauluosakond ning vokaalkammermuusika ja saateklassi keskus, samuti kaheksa korralist professorit ühisavaldusega. Valimistele eelnes mitmeid rektorikandidaatide debatte.

Oma plaane ja põhimõtteid selgitades ütles Ilja, et äkilisi muutusi või pöördeid ta teha ei plaani, kuid tunnistas, et uuendusi on vaja. “Oma valimisplatvormis tõin ma välja mitmeid punkte. Võibolla suuremad neist on struktuurireform ja juhtimistavade muutmine,” sõnas Ilja Aktuaalses Kaameras. “Muutused, mida saab teha käskkirja või nõukogu otsuse alusel, on lihtsamad. Raskemad muutused on need, mille nimel me kergemaid otsuseid teeme. See on just see, mis puudutab inimeste osalemist, nende kaasamist juhtimisse, aktiivsust, loomingulisust. Et inimesed tunneksid ennast muusika- ja teatriakadeemias hästi.”

Ivari Ilja. FOTO EERO VABAMÄGI / POSTIMEES

40 views
bottom of page