top of page

Võluhäält otsides ja leides


Teise vanuserühma esikoht Annabel Soode. FOTO ARVO AAN

Eestis toimub lugematul arvul laste lauluvõistlusi. Kui “Entel-Tenteli” aegadel oli eesmärgiks, et lauldaks täishäälega ja lapsepäraselt, siis juba aastaid domineerivad lastekonkurssidel pigem show-elementidega vürtsitatud poplaulud ja liigagi tihti jäljendavad lapsed esinedes täiskasvanud popstaare. Mitte et see ilmtingimata halb oleks, ka artistlikkust tuleb õppida ja enamik inimesi naudibki pigem kergemaid žanreid, aga klassikalise laulukooliga lapsed jäävad nendel üritustel sageli varju. Usun, et umbes samasugused mõtted ajendasid ka konkurssfestivali “Võluhääl” algatajaid, kes eelmisel aastal kutsusid esmakordselt Saaremaale just klassikalist häälekooli esindavad noored lauljad. Minu teada ühtegi teist sellise suunitlusega konkurssi hetkel Eestis ei korraldata. Omal moel üllatab see spetsiifiline nišš ka lauluõpetajaid, sest kuuldavasti oli eelmisel aastal olnud ja oli selgi korral osalejate seas neid, kelle esitatud repertuaar tekitas küsimusi. Lugude valik määrab mingil määral ka esituse stiili ja saa siis aru, kas osaleja täidab konkursi tingimusi või mitte. Seda piiri polegi niisama lihtne määratleda, sest operetti peame kindlalt klassikaks, aga kuidas on muusikaliga? Reglemendist loeme vaid, et osalema oodatakse loomulike häältega klassikalist lauluõpet saanud noori. Selguse huvides võiks ehk nõudeid selles osas täpsustada. “Võluhääle” vanuseliseks ülempiiriks on 19 eluaastat, mis annab hakkajatele võimaluse see tühi nišš täita ja korraldada veel mõni samalaadne konkurss sellest vanusest ülespoole, sest vajadus ennast näidata ja proovile panna on õppijaile ülimalt tähtis.

“Võluhääl 2016“ toimus Orissaares 17. – 19. novembrini. Kuna esimene festival oli edukas ja jättis kohalikele inimestele kustumatu mulje, siis muretseti kultuurimajja vana päevi näinud klaveri asemele uus konkursi vääriline pill. Lõviosa vajaminevast summast saadi LEADER-programmist. Lisaks toetasid ostu vallavalitsus, heategevuslikud muusikaüritused ja annetajad. Festivali avamisel demonstreeris tuttuut instrumenti TMKK pianistide duo Argo Jentson–Arko Narits. Nende nooruslikult uljas ja bravuurikas esitus näitas ärevatele konkursantidele ilmekalt, et musitseerimisrõõm on vähemalt pool võitu, kui mitte rohkem. Järgnev võistulaulmine toimus neljas vanuserühmas, mis võimaldas vanuseti jälgida järkjärgulist oskuste lisandumist ja repertuaari muutumist lihtsakoelisest professionaalide vääriliseks. Lisaks tavapärasele saatega laulmisele oli kavas nõutav ka ühe laulu a cappella esitus. Teatavasti on instrumentaalsaateta puhtalt laulmine ja kindlalt helistikus püsimine väljakutse ka professionaalidele, aga enamik lastest sai sellega suurepäraselt hakkama ja endalegi üllatuseks meeldis mulle saateta laulmine nii mõneski esituses rohkemgi kui klaverisaatega laul. Siinkohal soovitaksin oma kontsertmeistrikogemuse põhjal tähelepanelikumat kõrva saatjatele, kes kohati kippusid väiksemaid lauljaid üle mängima. Eriti tuleks ettevaatlik olla parema käe tessituuriga, mis sageli jääb laste häälega samasse registrisse. Ülemängimise põhjus võis mõnel puhul peituda ka lauljatele üles seatud poodiumis, mis jäi klaverist suhteliselt eemale. Publiku jaoks oli see pluss – kõik lauljad olid ka viimasesse ritta nähtavad, aga mingil määral kannatas sellest kindlasti esinejatevaheline koostöö. Eriti kui arvestada, et mitmed juhendajad olid ise oma õpilaste klaverisaatjad, mistõttu ka saaliproovis võis solisti- ja saatepartii balanss jääda täpsustamata. Siinkohal tahaksin tunnustada tublisid väikekoolide õpetajaid, kes hoolimata kõigest oma õpilastega konkursile välja tulid (ilmselgelt jääb kontsertmeistrite võimaldamine raha taha ja nii mõnigi koht, näiteks Ruhnu ja Tõrva, on ka logistiliselt Saaremaast ikka päris kaugel). Anne ju ei vali kohta ja andekas laps võib sündida kuhu iganes. Selle tõestuseks on kasvõi konkursi laureaatide geograafiline laotumine üle kogu Eesti.

Kiidan ja tänan korraldajaid – Triin Ellat, Katrin Kandi, Anne Kanni, Kairit Levitit, Merily Porovart ja Anu Viljastet, sest kõik sujus nagu õlitatult. Peale konkursi toimusid osalejate kontserdid Orissaare lähikonnas ja žürii liikmete läbi viidud koolitused. Häälekoolitaja Katri-Liis Vainio rääkis teemal “Meie keha – meie pill” ja sopran Aile Asszonyi juhendas klassikalise laulmise meistriklassi. Märkimisväärne oli festivali suurepärane atmosfäär. Hoolimata täielikust professionaalsusest puudus sel noorteüritusel liigne tõsidus ja rangus. Tundus, et kõigil oli mugav ja pingevaba olla, nii laval kui ka muidu, ja ootamise hetkedel ei lastud kellelgi igavleda. Vahva oli autasustamiseelne teadustajate noormeeste etluskava, samuti publiku ühismängud ja -laulud. Kuna konkursi tase oli kõrge, ei olnud žüriil, kuhu lisaks eelpoolmainitutele kuulus veel dirigent Mikk Üleoja, just ülearu lihtne parimaid välja sõeluda. Auhinnaliste kohtade kõrval anti välja arvukalt eripreemiaid. Lisaks diplomile ja meenetele saavad laureaadid esineda spetsiaalselt nende jaoks korraldataval kontserdil Saaremaa 2017. aasta ooperipäevadel. Selline võimalus innustab kindlasti oma häält edasi arendama ja järgmisi kunstilisi tippe vallutama. Loodame, et “Võluhääl” on noortele hüppelauaks, kust võrsuvad uued tähed meie laulutaevasse, kes peale ooperilavade on edukad kasvõi näiteks Klaudia Taevi nimelisel rahvusvahelisel lauljate konkursil Pärnus, kus seni on võidutsenud suuresti vaid välismaised vokalistid.

TULEMUSED

I vanuserühm (8–10-aastased)

I koht – Lee Holm (õp Ingrid Otti)

II koht – Marii Heleen Matesen (õp Külli Kiivet)

III koht – Iris Sepping (õp Anne Kann)

Eripreemiad: Sofia Selivanova (õp Yana Balakina) – artistlikkuse eest; Oskar Kiilberg (õp Külli Kiivet) – parima a cappella laulu eest; Anette Ella (õp Thea Paluoja) – kindla intonatsiooni ja pehme fraasi eest

II vanuserühm (11–13-aastased)

I koht – Annabel Soode (õp Kerstin Tomson, Triin Ella)

II koht – Aleksander Aruoja (õp Thea Paluoja)

III koht – Sille Reinsalu (õp Rena Bõkova)

Eripreemiad: Anett Rajaste (õp Made Ritsing) – parima a cappella laulu eest; Joanna-Maria Suurmets (õp Tiia Puhvel) – loomuliku vokaali eest; Hella-Hildegard Niitra (õp Made Ritsing) – artistlikkuse eest

III vanuserühm (14–16-aastased)

I koht – Karl-Mathias Saarse (õp Tiiu Schütz) II koht – Karl-Markus Kaiv (õp Tiia Puhvel) III koht – Anastasia Šepilenko (õp Triin Ella) Eripreemiad: Annaliis Telgmaa (õp Külli Kiivet) – parima a cappella laulu eest; Kristjan Häggblom (õp Merle Mets) – tulevikulootus; Melissa Maisla (õp Maie Kala) – tervikliku esituse eest

IV vanuserühm: 17–19-aastased

I koht – Darja Gusseinova (õp Rena Bõkova)

II koht – Henrik Tamm (õp Tiia Puhvel)

III koht – Laura-Retti Laos (õp Eha Pärg)

Eripreemiad: Martin Karu (õp Risto Joost) – parima barokkaaria eest; Darja Gusseinova, (õp Rena Bõkova) – artistlikkuse eest; Joanna-Marion Lõhmus (õp Kristina Vähi) – säravalt humoorika esituse eest; Viktoria Lõkova (õp Rena Bõkova) – erilise tämbri ja potentsiaali eest; Henrik Tamm (õp Tiia Puhvel) – parima itaalia keele tunnetuse eest; Marju Pilv (õp Tarmo Sild) – parima a cappella laulu eest

Juhendajate preemiad: Tiia Puhvel – häälesõbraliku juhendamise ees; Rena Bõkova – tundliku vokaalse suunamise eest

Kontsertmeistrite preemiad: Katrin Peitre, Kairit Levit

Eripreemia laulustuudiole Fa-Diees õpilaste artistlikkuse eest

178 views
bottom of page