top of page

Tobiase keelpillikvartett ja Eesti heliloojad Berliinis


Kontserdijärgne hetk. Fotol Tobiase keelpillikvartett, Harry Liivrand, Kristel Pappel, Eesti Kontserdi esindaja Svea Ideon ning kontserdikülalised.

15. mail toimus Berliini Konzerthausis Tobiase keelpillikvarteti (Maano Männi, Terje Männi, Toomas Nestor ja Aare Tammesalu) kontsert “Eesti heliloojad Berliinis: Tobias, Pärt, Reinvere”, korraldajaks Eesti suursaatkond Berliinis koostöös Eesti Kontserdiga.

Neid väga erinevaid loojaid ühendav lüli on muidugi eelkõige geograafiline: Rudolf Tobias elas ja töötas Berliinis 1909–1918, Arvo Pärt 1981–2010 ja Jüri Reinvere alates 2005. Nende tegevusraadiused ja Berliini tuleku motiivid olid küll erinevad. Teatavasti tegutses Tobias akadeemilisemas sfääris, olles maineka Kuningliku Muusikakõrgkooli õppejõud, helilooja ja organist. Pärt sai just Berliini-aastatel tintinnabuli-stiiliga laialt tuntuks – siin loodud olulisi töid loetleda oleks ülearune. Reinveret, kes on ka aktiivne esseist, on määratletud kui “Eesti juurtega kosmopoliiti” ja ta on Berliini-elu ajal loonud oma kaalukad teosed, muu hulgas ka kaks ooperit. Siiski, nagu EV kultuuriatašee Saksamaal Harry Liivrand, kontserdi idee autor ja põhikorraldaja, oma tervituskõnes selgitas, on nende väga erinevate autorite loomingus ka “teatud spirituaalne sarnasus, hoiakuline enesemääratlus, assotsiatiivne enesedefinitsioon Berliini kaudu”, avaldudes näiteks tõsiduses, kontemplatsioonis, aga ka müüdi ja kindlasti selle linna kosmopoliitsuse väärtustamises. Samas võib nende eripalgelisuses näha Berliini värvikireva kultuurielu peegeldust.

Konzerthausi väikesesse saali kogunenud publik oli küll enamikus tõenäoliselt mitte ainult Pärdi, vaid ka Reinvere ja Tobiase nime kuulnud, kuid vajas sellegipoolest kahtlemata taustainformatsiooni, mille andis Kristel Pappel. Saali täitumust arvestades võib öelda, et Berliinis läheb (Pärti arvestamata) ka mõnevõrra vähem tuntud Eesti muusika estofiilide kõrval korda ka tavalisele kontserdikülalisele.

Loe edasi Muusikast 7/2016

49 views
bottom of page