top of page

Konkursivõit Jūrmalas


Carita Irjas

Tallinna muusikakeskkooli IV klassi õpilane Carita Irjas (õp Martti Raide) saavutas I koha Lätis 29. aprillist 4. maini toimunud noorte pianistide XVII rahvusvahelisel konkursil “Jūrmala 2016“. Konkurssi hindas rahvusvaheline žürii koosseisus: Juris Kalnciems (Läti, esimees), Ivari Ilja (Eesti), Anton Ljahhovski (Venemaa), Igor Lazko (Venemaa/Prantsusmaa) ja Toms Ostrovskis (Läti). Kuigi võistlusel osales kokku 31 pianisti kõigist kolmest Balti riigist, oli ootuspäraselt kõige rohkearvulisem meie lõunanaabrite esindus. Lätlaste mängus võis tunda nende klaverikooli pikaajaliste traditsioonide vaimu, teatavat suurejoonelisust nii kavade valikus kui mängulaadis. Nii sisult kui tehniliselt raskusastmelt esitati kaalukaid teoseid. Nii võis juba noorimas vanusegrupis kuulda Rahmaninovi “Polichinelle’i” ja Hatšaturjani Tokaatat. Kas ettekanded ka teostes püsitatud sihtide vääriliselt õnnestusid, on omaette küsimus. Kuid vaatamata sellele, et stiilitaju ja palade väljendusliku omapära tabamisel esines teinekord küsitavusi, tuleb au anda lätlaste ettevalmistuse põhjalikkusele. Esituste tehniline meisterlikkus ning mängukindlus andsid tunnistust sellest, et harjutatakse palju ja asjaga tegeldakse igas mõttes väga tõsiselt. Ainsa Eesti osalejana võistles Carita Irjas noorimas vanusegrupis (kuni 12-aastased), kus II vooru pääses orkestriga esinema 6 mängijat. Carital esinemine pälvis mõlemas voorus žüriilt kõrgeimad punktid.

10 views
bottom of page