top of page

Pärimusotsingud


“EMTAkreatiiv” on EMTA pärimusmuusika lektori Katariin Raska algatatud projekt, mille mõte on viia kokku eri osakondade tudengeid, et saada üksteiselt ideid, pärimusmuusika kaudu läheneda ja lähtuvalt oma eriala spetsiifikast julgemalt koos musitseerida. Lisaks paluti eri rahvusest tudengeil tuua ühiseks töötlemiseks kaasa oma rahvamuusikat, neid sedakaudu paremini kaasates ning ühtlasi suunates märkama ja väärtustama oma traditsioonilist muusikat. Osa saadi ka sõnalisest pärimusest, mis aitas õhkkonda luua ja mida ka kontserdil tutvustati. Ettevalmistusperioodil külastati Eesti teatri- ja muusikamuuseumi, külalislektoreiks käisid Jaak Johanson ja Taavet Jansen. Johanson aitas defineerida ja kaardistada kaasaegse pärimusmuusika mõistet. Jansen juhtis tähelepanu inspiratsiooni hankimise võimalustele, tuues isikliku näitena tantsuetenduse loomise kindamustritest tuletatud algoritmidest. Vabaimprovisatsiooni õpetas EMTA doktorant Jaak Sikk.

Pärimust, olgu tegemist rituaali, tantsu või muuga, iseloomustab kindlasti tänapäevase kontsertolukorra puudumine. Sarnast tunnetust aitas kontserdil, või õigemini pärimusõhtul, saavutada kuulajatoolide ringikujuline paigutus, osa publiku meelitamine saali keskele ja muusikute asetus harali üle saali. Viimane põhjustas tantsuviisides vahel raskusi ühtses meetrumis püsimisega, kuid õigustas end õhkkonna ja meeleolu mõttes täiesti. Esinejate arv – kümme – oli optimaalne, suurema seltskonnaga olnuks raske “arranžeeringuisse” mahtuda, teisi kuulates oma ideedele kohta otsida. Keegi ei astunud pikemaks solisti rolli, puudusid jazzi või ka romantismi vaimus individualistlikud “reidid”. Kõik töötasid ühe materjali kallal, milleks olid põhiliselt Eesti tantsuviisid, mis aegajalt kulmineerusid vabatonaalseks ühisimproks ja naasid algse pulsi juurde mõnevõrra uuenenud kõlalises rüüs. Vormi laiendamiseks on muidugi veel küllaga võimalusi ja arendusvõtteid, näiteks hakata pärast kulminatsiooni lugu vaikusest taas vähehaaval arendama. Lisaks tutti-paladele kõlas kaks lummavat triot. Läti baritoni esitatud hobuse (ja ootamatult ka naise!) leidmise laulus sekundeeris sobivalt soomlanna vokaliis. Viiuli, tšello ja kandle trio sulatas väga sujuvalt ühtseks modaalseks tervikuks Soome, Jaapani ja Hispaania unelaulud.

10 views
bottom of page