top of page

Evi Arujärv

Eesti Muusikanõukogu aastapreemia

Preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest – hindamatu panus eesti nüüdismuusika mõtestamisel

“Keele- ja mõttemäng on vaimustav asi, aga see ei saa muusikakriitikas või ka arvamuslugudes kindlasti olla peaeesmärk ja ei ole ka olnud. Mingi mõiste või mõttekonstruktsiooni analüütilise lammutamise järel tuleb nende abil kirjeldatud maailm või maailmakene ikka jälle tagasi kokku panna. Selleks peab millessegi uskuma, mingeid mõisteid ja väärtusi tõsikindlaks pidama. See on üldse, aga väärtuste devalveerumise ajastul eriti, raskeim valik – millessegi uskuda … Aga kindlasti aitab mõtlemise metatasandil, sõnade tähenduste ja loogika “sees” ja tagamaadel ära käimine mingeid valikuid suurema veendumusega teha.”

Teater.Muusika.Kino nr 8-9 2014. Vastab Evi Arujärv

56 views
bottom of page