top of page

In Doubt. Guitar Music by René Eespere / Esteban Colucci.


René Eespere kitarrimuusikat koondav autoriplaat on hoolikalt väljapeetud kontseptsiooniga. Kogumiku pealkiri tähendab tõlkes ligikaudu kahtluste küüsis olemist ja Buenos Aireses sündinud kitarrist Esteban Colucci on seetõttu plaadiümbrisel võtnud klassikalise käsipõsakil mõtlejaasendi. Plaadi visuaal annab Eespere muusika põhiilmet tabavalt edasi. Just niisugune see ongi – heakõlaline, aegumatuid algelemente väärtustav, endassesüüviv, kuid mitte morjendav, vaid pigem teraapiline.

Eespere väljenduslaad tõukub 1970. ja 1980. aastate vaimsusest, olles samas siiski üldistusjõuline ja ajapiire ületav. Nende kümnendite suundumusi tavatsetakse paigutada nimetuste “minimalism” või “uuslihtsus” alla. Tegelik olukord oli aga märksa mitmekesisem. Kuigi üldistades võib tolle aja tunnusjooneks pidada selge meetrumipildi ja paiguti ka tonaalse-modaalse harmooniakeele taastõusu, erinevad nende suundumuste tõukejõud ja allikad vägagi (folkloristlikud taotlused, pop- ja rockmuusika mõju jne). Eespere muusikat määrab ilmselt kõige enam seos barokiga. See muusika on põhiolemuselt kantud barokilikust kulgemisühtsusest, millesse seisakud lisavad kõneka retoorilise mõõtme. Plaadil on üksteist pala. Nende hulgas on nii viimastel aastatel loodut (nt kogumiku nimilugu “In Doubt” 2014. aastast) kui ka varasemat, viimase kahe- või kolmekümne aasta jooksul kirjapandut.

Suur osa klassikalise kitarrimuusika paremikust on teatavasti seotud hispaania- ja portugalikeelse kultuuriruumiga. Kipub olema nii, et kui ütled “klassikaline kitarr”, mõtled ühtlasi Hispaaniale või Ladina-Ameerikale. Mingil moel tundub Eespere kitarrilooming olevat ülimalt orgaaniliselt seotud kitarrimuusika nimetatud traditsiooniga. Tema muusika rahutus enesekaemuses on midagi, mis lähendab seda mõnele 20. sajandi esimese poole kitarriklassiku, paraguaylase Agustín Barriose teosele (näiteks “Katedraal”). Aga ehk iseloomustab kõige tabavamalt plaadi meeleolu hoopis portugalikeelne sõna saudade. See on tõlkimatu mõiste või pigem maailmatunnetus, mis kätkeb endas nostalgiat ja melanhooliat, igatsust ja kaotusevalu. Kõike seda on ka Eespere kitarrimuusikas.

76 views
bottom of page