top of page

Festival “Tudengijazz” noore Euroopa jazzi tuules

“Tudengijazz” (praeguse nimega “TUJA”) pani 1982. aastal aluse jazziürituste korraldamise uuele lainele pärast festivali “Tallinn’67” ning seda võib pidada vanimaks ja järjepidavaimaks jazzifestivaliks Eestis. “TUJA” on pakkunud muusikutele võimalust eneseväljenduseks, inspiratsiooni ammutamiseks ja uute rahvusvaheliste kontaktide loomiseks. Nii mõnigi nüüdne tuntud Eesti jazzmuusik leidis 1990. aastatel tänu “Tudengijazzile” võimaluse minna ka välismaale õppima.

Kongle trio

Tänavu toimus “TUJA” 38. korda. 4.–8. märtsil peetud festivalil esines 11 koosseisu, mille hulgas muusikud nii Eestist, Leedust, Rootsist, Norrast kui ka Prantsusmaalt. Ühtekokku andsid noored 22 showcase kontserti Eesti eri linnades nagu Tallinn, Pärnu, Sillamäe, Viljandi ja Tartu. Kui 1980. aastatel oli festival populaarne nii Venemaa kui ka Kaukaasia kogenud jazzmuusikute seas, siis alates 1990ndatest aastatest leidsid tee “Tudengijazzile” ka noored Skandinaavia ja Euroopa muusikud. Tänavu võtsid festivalist osa teiste seas Kongle Trio Norrast ja Equinox Trio Prantsusmaalt. Kongle Trio pianist Liv Andrea Hauge nentis, et osalemiskutse saadi Oslo jazzfestivalilt, samal ajal kui Equinox Trio sai toetust organisatsioonilt Jazz(s)Ra. Mõlemad üksused on head Eesti Jazzliidu partnerid ning võimalusel on Eesti noori vahetusprojektide raames ka välisriikidesse esinema saadetud.

Liv Andrea Hauge on jazzpianist Põhja-Norrast, kes tudeerib Norra muusikaakadeemias. Ta alustas õpinguid klassikalise muusika suunal, kuid pidev kartus mängida “valesid noote” sillutas tee jazzmuusika juurde. Koos bassimängija Øystein Skjelstad Østenseni ja trummar Veslemøy Narveseniga lõi ta trio, mis ammutab inspiratsiooni sellistelt ansamblitelt nagu Maria Kannegaard Trio, Moskus, Close Erase ja Helge Lien Trio. Hauge võrdles “Tudengijazzi” Oslo jazzifestivali programmiga “Nordic Showcase”, mis pakub samuti väljundit noortele, ja arvas, et selliseid festivale võiks rohkemgi olla. Equinox Trio trummar Elie Gouleme tegutseb nii Brüsselis kui ka Lyonis ning kohtus ansamblikaaslaste Elodie Mami ja John Zidiga Lyoni konservatooriumis. Ansambel viljeleb pianisti ja trio laulja Elodie Mami loomingut. Nii Liv Andrea Hauge kui ka Elie Gouleme ütlesid, et jazzifestivalide sõbralik õhkkond soosib tutvuste ja koostöösidemete sõlmimist ning pakub head võimalust eneserefleksiooniks. Mõlemad rõhutasid, et festivalide keerises ei tasu siiski unustada muusikat ennast, pilli harjutamist ja lugude kirjutamise oskuse arendamist, sest muusiku ülesanne on ikkagi pakkuda kuulajale sisukat ja head kontserdielamust.


“TUJA” projektijuhi Maris Aljaste sõnul on see festival Eesti jazzi rohujuuretasand, kus noored muusikud saavad üksteise tegemistele kaasa elada ning luua kestvaid kontakte, mis toetaksid nende tulevast karjäärivalikut nii Eestis kui välismaal. Sotsiaalne ja muusikaline lõimumine loob soodsa pinnase uutele rahvusvahelistele koosseisudele ja värsketele koostöövõrgustikele ning aitab kaasa Eesti jazzmuusika levimisele.


Lisaks kontsertidele on viimastel aastatel festivali kavas olulisel kohal ka mentorlus- ja seminariprogrammid. Töötubade käigus lahati muusikatööstuse müüte ning kästileti teemasid nagu management, oma tegevuse eesmärgistamine, mentaalsete tõkete ületamine, artisti turundamine, kommunaktsioon ja branding. Aljaste lisas, et tulevikus soovib “TUJA” olla rahvusvaheliselt aktiivne suunanäitaja, pakkuda jätkuvalt kõrgetasemelisi kontserte ja töötube.64 views
bottom of page