top of page

Evi ArujärvEesti Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapitali aastapreemia - Eesti muusikamälu rikastav tegevus Eesti Muusika Infokeskuse direktorina


“EMIK loodi ajal, mil Eesti taastas vanu ja lõi uusi sidemeid Euroopa ja kogu maailmaga. [---] EMIKi roll tema algusaastatel oli esmane teavitus, et on olemas selline nähtus nagu eesti muusika. Sest kuigi maailmas oli juba tuntud Arvo Pärdi nimi ja Neeme Järvi kontserdikavadesse jõudsid eesti orkestriteosed, oli eesti muusika kui omanäoline tervik oma detailidega laiemalt siiski suhteliselt tundmatu. [---] EMIK on pidanud muutunud olude, õhus olevate ootuste ja piiratud ressursside tingimustes oma tegevust üha uuesti mõtestama ja piiritlema ning valikuid tegema. Infokeskuse valikuks on olnud alalhoidlik uuendusmeelsus – vana ja uue ühildamine. EMIK on säilitanud ja arendanud traditsioonilist funktsiooni muusikainformatsiooni süstemaatilise kogujana, säilitajana ja vahendajana, kuid kasutanud seejuures ära kõik uue tehnoloogia ja elektroonilise infolevi võimalused.”


(Evi Arujärv, “Eesti Muusika Infokeskus sai 20”. Muusika, 2015, nr 12)

37 views

Commentaires


bottom of page