top of page

Maailma muusikainfokeskusi ühendava organisatsiooni kongress Tallinnas

8.–10. maini toimus Tallinnas rahvusvahelise muusikainfokeskuste assotsiatsiooni IAMIC (International Association of Music Information Centres) aastakongress, mille raames toimusid seminarid, arutelud ja ettekanded. Meilt kuuluvad organisatsiooni Music Estonia ja Eesti Muusika Infokeskus (EMIK). Kongress oli siin seoses iga-aastase nüüdismuusika festivaliga “Maailma muusika päevad” (ISCM “World Music Days”). Kongressil käsitleti muusikainfokeskuste tegevuse sisu ja rolli, samuti muusikavaldkonna praegusi väljakutseid, arenguvõimalusi, parimaid praktikaid jm.

Külalistel oli võimalus kuulata ka kõiki samal ajal tomimunud festivali kontserte. Kongressil osales kokku 25 inimest 21 organisatsioonist, kaugeimad külalised olid Uus-Meremaalt, Austraaliast ja USA-st.

IAMIC on ülemaailmne võrgustik, mis ühendab organisatsioone, kes tegelevad oma maa muusika tutvustamisega väljaspool koduriiki. Liikmeskonda kuulub 37 organisatsiooni 33-st riigist.

5 views
bottom of page