top of page

Eesti Kontserdi uus juht on Kertu Orro


Kertu Orro

Eesti Kontserdi nõukogu volitas esimees Toomas Siitanit pidama läbirääkimisi, et leida sihtasutusele uus juhatuse liige. Siitani sõnul loobus nõukogu uue konkursi korraldamisest, kuna 1. veebruariks, mil uus juht oleks pidanud ametisse asuma, oleks konkurss toimunud ülepeakaela ega oleks kellelegi kasuks tulnud: “Tegelikult põhikirja järgi ei ole konkursi väljakuulutamiseks kohustust, nõukogu saab nimetada uue juhatuse liikme. Alustasime läbirääkimisi Kertu Orroga, et sõlmida temaga juhatuse liikme leping. Otsus oli üksmeelne. Valiku puhul sai määravaks see, et Orro on väga hästi kursis Eesti Kontserdi praeguse olukorraga ning tal on valmisolek viia läbi olulisi muudatusi sihtasutuse toimimismudelis ja tegevusplaanis.”

Kertu Orro on töötanud EK-s alates 2010. aastast arendusjuhina, tema töö on hõlmanud administratiivpoole juhtimist. Alates 2013. aastast on Orro olnud ka EK suurima festivali Saaremaa ooperipäevade tegevprodutsent. Uue juhatuse liikme ametiaeg algas 1. veebruaril. Nõukogu annab uuele juhatuse liikmele volitused kaheks aastaks. Eelmisel konkursil valituks osutunud Laine Randjärv lepingu sõlmimiseni EK-ga ei jõudnud.

108 views
bottom of page