top of page

Kammerkoor Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksvärav

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia Eesti koorimuusika särava edendamise ning pühendunud ja kõrgetasemelise tutvustamise eest nii Eestis kui välismaal.

“Dirigendi töö on võrdne asutuse juhi kohaga. Koor koosneb inimestest ja pidevalt tuleb tegelda info edastamise, motiveerimise, märkamise, tunnustamise, õpetamise ja arvestamisega. Vastastikune austus ja arvestamine on kooris väga oluline, mitte ainult dirigendi ja laulja vahel, vaid kogu kollektiivis. Samuti on oluline teha vajalikke otsuseid. Collegium Musicales on 27 lauljat, siin ei ole massi, kuhu kedagi ära peita. Igaüks on oluline, igaühe panus on oluline.”

FOTO COLLEGIUM MUSICALE

bottom of page