top of page

VII Eesti nais- ja neidudekooride võistulaulmine


Üle-eestiline neidudekoor Leelo oma dirigendi Külli Kiivetiga.

Üle-eestiline neidudekoor Leelo oma dirigendi Külli Kiivetiga.

10. ja 11 märtsil olid päevad täis rõõmu, elevust, ärevust, võistluspinget, ühes rütmis hingamist.

Hea kava on võistluse alustala

Eesmärk näidata koori võimalikult mitmekülgselt asetab koorijuhile suuri nõudmisi. Saime kuulda huvitavaid, kuulamapanevaid ja meisterlikult ülesehitatud kavu (Pärnu naiskoor Linda, TTÜ vilistlaste naiskoor, TÜ akadeemiline naiskoor, G. Otsa nim Tallinna MK naiskoor, üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled).

Koor on üldjoontes oma juhi peegelpilt

Harrastuslaulja on igal pool ühesugune. Virumaa elanikel pole paremad hääled kui Võrumaa inimestel. Ometi teame, et kahest üsna sarnastes tingimustes töötavast koorist võib üks kõlada päris kenasti, teine mitte.

Vahest kõige mitmekesisemat ja üllatusterohkemat pilti pakkusidki C-kategooria koorid.

Meenub Eino Tambergi aastatetagune ütlemine: “Ühel heliloojal sajast on meloodia anne ja Gustav Ernesaksal see on”. Miniatuuris “Kõige ilusam luule” rändab meloodia häälest häälde ja vähestel kooridel õnnestus see üles leida. Kes aga leidis – väga hea! Oskusliku kava valikuga ja musikaalse esitusega panid kuulama nii mõnedki (Haapsalu naiskoor Kaasike, Pärnu naiskoor Linda, Karksi-Nuia naiskoor Maimu). B-kategooria naiskoorid jäid meelde viimistletud ja kõlaliselt tasakaalustatud esitustega. Kõrva paitas dünaamiline nüanseeritus, väljatöötatud tekst (Naiskoor Gaudete, TÜ akadeemilise naiskoori vilistlaskoor, Naiskoor Leelo vol 2, TLÜ vilistlasnaiskoor Helia).

A-kategooria naiskoore oli ka seekord rõõm kuulata. Meisterlikud koorijuhid, põnevad kavad, oskus lugeda partituuri (ka ridade vahelt) ja mis eriti silmatorkav – asjatundlik töö vokaaliga (vokaalpedagoogide kaasamine).

Eesti naiskoorid laulavad suures osas eesti muusikat ja mis salata, omakeelne ning omameelne õnnestubki paremini. Kuid rahvusvahelised võistlused eeldavad ka muus keeles laulmist. A-kategooria kooride programmid olid rahvusvahelist “värvi”. Kahtlemata kõige põnevama ja värvikama kava esitas TÜ akadeemiline naiskoor.

Nautides meie järelkasvu võistlemist (A- ja B-kategooria neiud) hakkab süda kuuldavalt põksuma – nii liigutav on see. Kuueteistkümne lauljaga Otsa kooli neidudekoor julges rinda pista Ester Mägi “Pietá’ga”, mis on üks keerukamaid pähkleid naiskooriloomingus.

Mõlemad kategooriad hiilgasid kirkalt kõlavate häältega, energiast pakatava esitusega, mällusööbivate interpretatsioonidega. Esiletõstmist väärivad neidudekoor Leelo (K. Kiivet) ja tütarlastekoor Ilmalilled (A. Sopp) – mõlemad üle-eestilised koorid. Leelol on imeline kõlakultuur, Ilmalilled – sisukas ja liigutav esitus.

Soov tulevikule mõeldes – jätkuks koorijuhte, tublisid tegijaid, jätkuks naisi noorikuid, neide, tüdrukuid, kellele koorilaul on eluviis.

TULEMUSED

Võistulaulmist hindas žürii koosseisus: Mara Marnauza (Läti), Pärt Uusberg (Eesti) ja Uku Joller (Eesti).

C-kategooria

I koht Pärnu naiskoor Linda (dir. T. Künnapas, K. Kelu), II koht Tõrva Kammernaiskoor (dir. M. Kala), III koht Naiskoor Tempera (dir. S. Rõõmus)

B-kategooria

I koht Naiskoor Gaudete (dir. M. Männik), II koht Naiskoor Leelo vol 2 (dir. T. Voll), III koht Tallinna Ülikooli vilistlasnaiskoor Helia (dir. L. Kardna)

A-kategooria

I koht Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor (dir. T. Koch), II koht Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor (dir. A. Leštšinski, J. Perens), III koht naiskoor Carmina (dir. M. Võsa) & Eesti koorijuhtide naiskoor (A. Siimon)

A-kategooria neidudekoorid

I koht G. Otsa nim Tallinna ML naiskoor (dir. K. Grabova), II koht Musamari koorikooli tütarlastekoor (dir. T. Mee), III koht Tartu neidudekoor Kurekell (dir. V. Maide)

B-kategooria neidudekoorid

I koht Üle-eestiline neidudekoor Leelo (dir. K. Kiivet), II koht Üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled (dir. A. Sopp)

Dirigendipreemia:

Silvia Mellik (C kategooria),Linda Kardna (B kategooria), Triin Koch (A kategooria naiskoorid), Ksenja Grabova (A kategooria neidudekoorid), Ave Sopp (B kategooria neidudekoorid); Ilusa emakeele preemia: Kammernaiskoor L

70 views
bottom of page