top of page

Vardo Rumesseni päev


1. detsembril korraldati rahvusraamatukogus Eduard Tubina ühingu eestvõttel Vardo Rumesseni päev. Kuppelsaalis läbi viidud sümpoosionil kõneles Tunne Kelam Vardo Rumessenist poliitiku ja rahvavalgustajana, pianist Johan Randvere andis ülevaate tema pianistlikust tegevusest, muusikateadlane Heidi Heinmaa rääkis Rumesseni arhiivist rahvusraamatukogus ning Eeva Potteri ettekanne “Vardo Rumesseni retrospektiiv” heitis pilgu 2015. aasta suvel lahkunud muusikateadlase, pianisti ja poliitiku ellu ja tegemistesse. Järgnenud kontserdil rahvusraamatukogu suures saalis kõlas Rumesseni huvi ja tegevusega seostuvalt eesti muusika (Oja, Saar, Tubin, Eller, Mägi) Teet Järvi, Mihkel Järvi, Kristina Kriidi, Johan Randvere ja Urmas Vulbi esituses.

8 views
bottom of page