top of page

Leelo Kõlar. Äraspidi tuultes: artiklid muusikast ja muusikutest

Kirjastus TEA, toimetaja Silvi-Aire Villo.

Raamatus on Leelo Kõlari artikleid meie viimase kümne aasta muusikaelust: intervjuusid, mõtteavaldusi ja arvustusi meie muusikute tegemistest (orkestrid, dirigendid, keelpillimängijad, pianistid). Juttu on konkurssidest, laste muusikalisest kasvatusest ja ka tutvumisest muusikaõpetusega Keenia (Aafrika) üldhariduskoolides ja muusikaõppeasutustes. Leelo Kõlarilt on varem ilmunud klaveriõpetust puudutavaid materjale ning raamat “Klaverijutud” (1999), samuti on ta olnud oma isa käsitleva raamatu “Riho Päts sõnas ja pildis” (1989) koostaja ja kaasautor.

23 views
bottom of page