top of page

Ester Mägile Maarja medal

EELK piiskopliku toomkoguduse kultuuripreemia Maarja medal on asutatud 2000. aastal. Medal koos rahalise preemiaga antakse isikule, kes on oma tegevusega andnud märkimisväärse panuse Eesti kultuuriellu, süvendanud ja hoidnud kristlikke väärtusi ning kelle tegevus on puudutanud otseselt või kaudselt Tallinna piiskoplikku toomkirikut.

Tänavu pälvis Maarja medali Ester Mägi. Ester Mägi on sündinud Tallinnas Toompeal ja ta on toomkoguduse liige. 1998. aastal tellis Tallinna Toomkiriku Oreli Fond temalt Saueri oreli restaureerimise puhul uudisteose. Valminud orelipala “Gloria” kanti ette sama aasta 1. augustil oreli sisseõnnistamisel.

11 views
bottom of page