top of page

Eesti muusikaõpik paistis silma Frankfurdi raamatumessil

Koolibri kirjastuse V klassi muusikaõpetuse õpik “Muusikamaa lood” võitis 11. oktoobril Frankfurti raamatumessil Euroopa parimate õppematerjalide konkursil pronksmedali. Õpiku autorid on Eesti muusikaõpetajate liidu juht, EMTA lektor ja muusikaõpetaja Kadi Härma ning Tallinna ülikooli õppejõud, pikaaegne muusikaõpetaja Maia Muldma. Õpiku mitmekihilised humoorikad pildilood joonistas Riina Turi.

“Muusikamaa lood” on eriline õpik, sest lisaks laulmisele ja musitseerimisele pöörab see tähelepanu erinevate valdkondade lõimimisele ja püüab õpilastele näidata ka seda, kuidas muusika suudab inimesi paremaks muuta,” ütles Koolibri juhtivtoimetaja Elina Volmer.

Õpiku põhiteema on orkester, sellesse kuuluvad pillid ja dirigendi roll. Tutvust tehakse nii orkestripillide ajaloo, liikide, ehituse ja kõla kui ka orkestrite koosseisudega. Ülesannete koostamisel on tähelepanu pööratud erinevate valdkondade lõimimisele. Peale kuulsate heliloojate ja interpreetide tutvutakse ka näiteks kirjanike Lydia Koidula, Gustav Suitsu ja Olivia Saare ning maalikunstnike Marc Chagalli, Navitrolla ja teiste loominguga.

Põhiteemade kõrval uuritakse peatükkides “Naer on elu muusika” ja “Lähme kuud kuulama” omavahelise suhtlemise ja kuulamisoskuse olulisust. Peatükis “Mis on elus head” tehakse tutvust eriliste inimestega, nagu pimedad muusikud Stevie Wonder, Andrea Boccelli ja pianist Nobuyuki Tsujii, kuulmispuudega löökpillimängija Evelyn Glennie ja liikumispuudega kunstnik Meelis Luks.

Konkursi nominentide seas oli veel ka gümnaasiumi eesti keele õpik “Johannes 1”. Varem on Koolibri töödest samal konkursil auhinna saanud VI klassi eesti keele õpik “Punkt”, I klassi loodusõpetuse e-materjalid ning VIII klassi terviseõpetuse õpik.

19 views
bottom of page