top of page

Mart Humal

Eesti Kultuurkapitali helikunsti aastapreemia

Eesti muusika uurimise teadusliku mõtte arendamine

Eduard Tubina ooperi “Barbara von Tisenhusen” partituuri ja klaviiri akadeemilis-kriitilise väljaande toimetamine

“Analüüsi eesmärgiks on enamasti teose individuaalse omapära selgitamine, tuginedes seejuures vastava ajastu stiili struktuurimudelitele. Kui rõhutada liigselt normatiivseid, teoseüleseid stiilielemente, varitseb analüüsijat oht kalduda formalismi, kuid liigselt iga teose erijooni rõhutades, neid piisavalt nimetatud üldiste struktuurimudelitega seostamata, võib kalduda irratsionaalsusesse. Mõlemal juhul kaotab analüüs palju oma veetlevusest, muutudes raskesti mõistetavaks “asjaks iseeneses”, selle asemel, et olla heliteose igakülgse tunnetuse vahendiks.

Ideaalis peaks muusikateoorial teadusena olema Eestis vähemalt kaks olulist ülesannet (millele muidugi lisandub erialase järelkasvu koolitamine). Neist esimene oleks eesti muusika teoreetiline uurimine ja teine osalemine rahvusvahelise muusikateoreetilise mõtte arengus. Need kaks ülesannet pole kergesti ühitatavad.”

Teater.Muusika.Kino nr 3 2002. Musica theorica – vana ja noor teadus

34 views
bottom of page