top of page

Ansambel U: alustab uue omapärase sarjaga


Käesoleval hooajal on ansambel U: algatanud uue sarja. Koostöös helilooja Liisa Hirschiga toimub kuus avalikku õpituba, kus Hirsch tutvustab heliloojaid ning teemasid, mis on seotud pigem eksperimentaalse mõtlemisviisiga. Vaatluse all on Eestis suhteliselt vähe tuntud heliloojad, kes on samas 20. ja 21. sajandi muusikamaastikku väga tugevalt mõjutanud, Alvin Lucier, Peter Ablinger, Marc Sabat, Harry Partch, James Tenney, Pauline Olivieros, Eliane Radigue, Antoine Beuger, Jörg, Frey, Christian Wolff ja Michael Pisaro. U: esitab igas õpitoas mõne teemaga seotud teose, arutleb kaasa ja osaleb diskussioonis. Õpitubadel on kolm eesmärki – ühelt poolt U: omakasupüüdlik huvi end harida ja silmaringi laiendada, teiseks pakkuda seda võimalust ka kõigile huvilistele ja teenida seeläbi muusikahariduslikku eesmärki, ning kolmandaks luua tihe side ja üksteisemõistmine ansambli ja helilooja vahel, mis sillutab pinda Liisa Hirschi uue teose loomiseks ansamblile U: 2017. aasta lõpuks. Esimene õpituba toimus 9. novembril EMTAs ning seal oli vaatluse all James Tenney. Sari toimub koostöös EMTA Nüüdismuusika ja improvisatsiooni keskusega (NIK).

13 views
bottom of page