top of page

EMTA saab kauaoodatud saali!

“See on ajalooline päev nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale kui Eesti Kunstiakadeemiale – tehtud otsusega saab EKA lõpuks oma maja ja EMTA kauaoodatud kontserdisaali. EMTA uue õppehoone saali saaga on kestnud 20 aastat. Mul on väga hea meel, et valitsuskabineti otsus toob rahu meie kõigi hinge ning pikaajaline võlg saab tasutud,” ütles kultuuriminister Indrek Saar.

“Kultuurkapitali varasem otsus toetada EMTA saali ehitust kuni 5 miljoni euroga ja tänane vabariigi valitsuse otsus annavad kindluse, et saame ehitushanke välja kuulutada ning kauaoodatud EMTA saal tuleb. Oleme tänulikud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligile ning kultuuriminister Indrek Saarele, kes ASTRA programmi ja Kultuurkapitali kaudu on kaasa aidanud sellele, et EMTA saali ehitus saaks alata,” ütles EMTA rektor professor Peep Lassmann.

Kokku taotles toetust 14 asutust 15 objektile. Otsused tegi SA Archimedese juures töötanud hindamiskomisjon, kuhu kuulusid eksperdid avalikust sektorist, ülikoolidest ning ettevõtlusest. Hindamise järel toimusid läbirääkimised ettepanekute esitajatega. Kõik asutused panustavad ka ise hoonete ehitamisesse.

Kavandatav EMTA saalikompleks on planeeritud olemasoleva õppehoone juurdeehitusena Sakala ja Tatari tänava nurgale. Lisaks õppetööle hakkavad seal toimuma ka avalikkusele mõeldud kontserdid ja etendused. Saalikompleks peaks valmima 2018. aastal.

9. juunil kinnitas vabariigi valitsus ülikoolide ja teadusasutuste arenguprogrammi ASTRA investeeringute kava, millega toetatakse seitsme teadus- ja õppehoone ehitamist või renoveerimist kokku 54,1 miljoni euroga. Toetust saavate hoonete seas on muu hulgas nii kunstiakadeemia peahoone kui ka muusikaakadeemia saalikompleks. EMTA saalikompleksi rajamiseks eraldatakse programmist 4 miljonit eurot.

Rektor Peep Lassmann (vasakul) ja kultuuriminister Indrek Saar otsuse tegemise päeval koos muusikutega EMTA õuel. FOTO EMTA

19 views
bottom of page